Misija OSCE-a u BiH duboko zabrinuta zaključcima VSTV-a

Fena

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini izražava duboku zabrinutost zbog prirode izjava izraženih u zaključcima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV), na sjednici održanoj 26. oktobra ove godine, u vezi s informacijama koje je dostavio Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske.

Nezavisnost pravosuđa je temeljno načelo međunarodnog prava o ljudskim pravima, uključujući i nekoliko glavnih međunarodnih instrumenata. Iako je legitimno preispitivati funkcioniranje pravosuđa, ocjena Misije je da zaključci VSTV-a, zbog njihovog sadržaja, predstavljaju nepotreban pritisak za nezavisne pravosudne institucije.

Zaključci VSTV-a, između ostalih, kojima se traži od svih sudova u Bosni i Hercegovini da dostave podatke o etničkoj pripadnosti okrivljenih u tekućim i okončanim predmetima ratnih zločina, kao i prijedlog da se izmjeni Zakon o VSTV-u i uvede iznimna mogućnost otpuštanja sudije ili tužitelja bez prethodnog disciplinskog postupka, ne odražavaju značenje i svrhu nezavisnosti pravosuđa kao najvažnijeg načela vladavine prava. 

Misija poziva Visoko sudsko i tužilačko vijeće da uspostavi dosljedne prakse kako bi nosioce pravosudnih funkcija zaštitilo od nepotrebnih pritisaka, te kako bi se zaštitilo povjerenje javnosti od neosnovanih napada, posebno s obzirom na činjenicu da su se sudije i tužioci, koji su predmet kritike, obavezali na diskreciju koja ih sprječava da odgovore.

Postupajući u okviru Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), Misija OSCE-a u BiH ima mandat da provodi aktivnosti u oblasti izbora, praćenja poštivanja ljudskih prava, kao i da podržava praćenje kontrole naoružanja i mjera koje doprinose izgradnji povjerenja. Misija ima dugogodišnju saradnju s vlastima u BiH na polju vladavine prava, demokratizacije i dobrog upravljanja, saopćeno je iz OSCE-a.

Više o:

Misija OSCE-a
NA VRH

Podijeli članak na