Mnogi roditelji ne žele da im djeca idu u razred sa djecom sa posebnim potrebama

T.Ro.

Djeca sa poteškoćama u razvoju u BiH se ne suočavaju samo sa fizičkim i arhitektonskim barijerama, nego i sa preprekama prouzrokovanim mišljenjem jednog broja stanovništva o njiima, zbog čega su još uvijek ne prihvaćena u društvu, stigmatizirana i diskriminirana, poručuju iz Međunarodne nevladine organizacije Save the Children.  

Kako poručuju iz Save the Children, uprvao to je bio razlog za pokretanje kampanje pod nazivom „ Svi smo mi djeca“, kroz koju se želi ukazati da djeca sa poteškoćama u razvoju imaju pravo na ravnopravno učešće u društvu i na redovno školovanje.

- Inkluzivno obrazovanje propisano je zakonima već nekih desetak godina, ali se ne provodi u potpunosti. Prošle godine smo radili istraživanje u USK koje je pokazalo da roditelji iako nemaju ništa protiv djece sa poteškoćama u razvoju imaju pozitivan stav prema njima, kada ih upitate da li bi željeli da sa njihovim djetetom u razred ide dijete sa poteškoćama imali su prilično negativne odgovore- kazala je Aleksandra Babić Golubović iz Save the Children.

Pojašnjava da većina anketiranih roditelja smatra da takva djeca pretstavljaju smetnju u procesu redovnog obrazovanja, što, naglašava, ne smije biti dozvoljeno jer je inkluzija pravo dijece sa poteškoćama u razvoju.

- To im je zagarantovano UN konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom. Ona se još uvijek u praksi, kod nas, ne provodi kako bi trebalo zbog nedostatka pedagoga i asistenata koji bi pružili individualnu podršku dijetetu, ali i donekle zbog stigmatizacije koja još uvijek vlada u društvu- zaključuje ona.

NA VRH

Podijeli članak na