Ombudsman za ljudska prava BiH LJubinko Mitrović

Međunarodni dan ljudskih prava: Veći broj žalbi u odnosu na prethodnu godinu

Srna

Građani BiH ombudsmanima za ljudska prava za deset mjeseci ove godine najčešće su se žalili na postupanje organa pravosuđa, prije svega na rad sudova i tužilaštava, te na rad i funkcionisanje organa uprave.

Ombudsman za ljudska prava BiH LJubinko Mitrović rekao je Srni da je značajan broj predmeta u kojima je odgovoran organ poslodavac, odnosno gdje se radi o žalbama na povrede prava iz radnih odnosa, mobing, prijem u radni odnos i slično, te da je veliki broj registrovanih predmeta u kojima su povrijeđena prava djece.

Problem u realizaciji

NA VRH

Podijeli članak na