Vlada FBiH: Donijeti zakon o zaštiti prijavitelja korupcije u FBiH

Vlada FBiH: Donijeti zakon o zaštiti prijavitelja korupcije u FBiH

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je upoznata sa informacijom o provedbi Strategije za borbu protiv korupcije 2016.-2019. Federacije BiH, nakon prve godine od usvajanja Strategije.

Vlada posebno insistira na provedbi aktivnosti i predlaganju izmjena pravnog okvira kojim bi bio uređen sukob interesa u organima vlasti Federacije BiH i na donošenju zakona o zaštiti prijavitelja korupcije u Federaciji BiH.

Također, s ciljem suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala, potrebno je operativno uspostaviti posebne odjele Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda, materijalno i tehnički ih osposobiti za operativan rad. Te, osigurati finansijska, prostorna i materijalna sredstva za rad jedne ili više osoba koje će asistirati u prikupljanju podataka, analizama i izradi izvještaja o implementaciji antikorupcijskih aktivnosti.  

Podrška inicijativi za kreditno zaduženje

Vlada Federacije je podržala i inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta novi termoenergetski blok, mašinske instalacije i utopljavanje objekata JU Kantonalne bolnice Zenica u iznosu od 10 miliona eura.

Vlada je prihvatila i informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta. Konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Zeničko-dobojski kanton. 

Suzbijanje sive ekonomije

Na sjednici je usvojen i izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o pojačanim inspekcijskim nadzorima s ciljem suzbijanja "sive“ ekonomije na području svih kantona Federacije BiH, koji su realizovani putem mješovitih inspekcijskih timova federalnih i kantonalnih inspektora u periodu oktobar - decembar 2017. godine.

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

Povezano
NA VRH