Završena vanredna sjednica Predstavničkog doma FBiH, svi zaključci odbijeni

A. Nu.- E. Ma.
24.01.2018 13:15

Foto: A. Kuburović/Avaz.ba

22:10

Svi zaključci su odbijeni, sjednica je završena.

Stranke parlamentarne većina usaglasile su svoj zaključak, a to je da primaju k znanju Informaciju o položaju boračkih kategorija koju je pripremilo resorno ministarstvo. 

Zadužuje se odbor za boračka pitanja da na bazi diskusije i rasprave sačine prijedlog zaključaka i dostave Domu na usvajanje.

 Također, Vlada se zadužuje da u roku od 30 dana formira interresornu grupu za pripremu zakona o pravima boraca i njihovih porodica.

21:20 

Završena je rasprava o položaju boračkih kategorija. U toku je pauza.

Ranije se Salko Bukvarević zahvalio svim zastupnicima na raspravi te kazao kako će Registar boraca biti objavljen 29. januara u Tuzli.

- Ispunjen je i drugi zahtjev demobilisanih boraca time što od augusta nismo uplatili nijednu tranšu za rad udruženja iz federalnog nivoa. Pripremljen i prijedlog zakona kojim bi se regulisalo izdvajanje sredstava za tuđu njegu i pomoć za 100 posto RVI paraplegičare - kazao je Bukvarević.

20:50

Na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine još je u toku višesatna poslanička rasprava povodom prezetirane informacije o stanju u boračkoj populaciji FBiH.

Uporedo sa sjednicom, od jutros pred zgradom Parlamenta traje protest više stotina bivših boraca koji očekuju ishod.

Borci su istaknuli tri zahtjeva - da u Federaciji bude formiran jedinstveni registar branilaca, zatim da bude uveden borački mjesečni dodatak braniocima koji nikad dosad nisu imali nikakva primanja po osnovu učešća u odbrani BiH ili su eventualno imali primanja manja od 200 KM, kao i da bude zaustavljeno finansiranje svih boračkih organizacija najmanje na godinu dana dok registar branilaca ne bude "pročišćen" i dok ne budu provjereni zakonitost i transparentnost finansijskog poslovanja svih boračkih asocijacija za zadnjih 15 godina.

Osim toga, Savez ratnih vojnih invalida paraplegičara traži povećanje sadašnjih naknada ovoj kategoriji za tuđu njegu i pomoć, kao i da se toj asocijaci omogući reprezentativnost u ostvarivanju prava.

Trenutno se predlažu zaključci ove tačke dnevnog reda.

20:10 

Nasir Beganović kazao je kako se iz današnje diskusije trebaju izvući određeni zaključci. Ocijenio je da ne treba večeras donositi ad-hoc rješenja.

- Prihvatljivo rješenje bi bilo formiranje komisije ili radne grupe koja će razmotriti zaključke, a nakon toga i održati vanrednu sjednicu i utvrditi rješenja - rekao je Beganović.

Tokom rasprave o položaju boračkih kategorija izneseno je više prijedloga i zaključaka o kojima će se zastupnici izjašnjavati po okončanju rasprave. 

19.00 

U toku je rasprava o položaju boračkih kategorija, odnosno o informaciji i analizi koju je prezentirao resorni ministar Salko Bukvarević.

18.35 

Nastavljena je rasprava, a poslanici ukazuju an težak položaj boraca koji osam mjeseci protestuju ispred Vlade.

- Hajmo mi jednu noć izaći pa spavati ispred pa ćemo vidjeti kako im je - kazao je Mirsad Toplagić.

Adžem je rekao da ministar ne treba stajati iza boraca već ispred njih.

18.20 Izborni štab SDA

Jusufović se obratio ministru Bukvareviću.

- Ministre, želim vam prenijeti da ima jedan problem koji se tiče dobrih vaših namjera, prigovara vam se da ste vi postali izborni štab SDA za izbore, vaše ministarstvo i ministarstvo za raseljena lica - kazao je Jusufović.

On je rekao da se čak određene grupacije pričaju da se u Tuzli, odakle je Bukvarević, priča da se bez SDA legitimacije ne može ništa nigdje.

- A za vas Patkoviću važi da ste eksponent politike SDA. Jeste li, ne znam - kazao ej Jusufović.

Patković je rekao da je on savjetnik, da ga za to plaćaju.

Jusufović je rekao da ne napada već da udruženja boraca ne može svojatati nijedna politička stranka.

18.00 Žestoka rasprava

Šerif Patković, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Armije RBiH prozvao je predsjednika Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH Muju Aganovića kako se jučer sastao s predsjednikom SBB-a, a Drago Grabovac, predsjednik Udruge zaboravljeni branitelji da su bili sa predstavnicima HNS-a. 

Za riječ se javio Munib Jusufović (SBB) koji je Patkoviću kazao da on neće naređivati Parlamentu kako i šta da rade.

- Pusti nas da radimo, prigovaraš da su neki bili u SBB-u, a tebi prigovaraju da si produžena ruka SDA - kazao je Jusufović.

Potom je uslijedila žestoka rasprava. Patković je odgovorio da je on iznio neke od detalja na ovom izlaganju.

Jusufović mu je odgovorio „Nisi ti meni pravio vojsku", na šta je Patković  burno reagirao, urlajući u sali Parlamenta rekavši "Nisi ni ti meni“. Potom je Patković nekoliko minuta napustio salu, vidno uzrujan.

Među ostalim poslanicima mogli su se čuti komentari na račun Patkovićevog ponašanja.

17.20 

Za riječ su se javili i neki od predstavnika boračkih udruženja koji su iznijeli niz optužbi na račun ministra Bukvarevića.

- Molimo vas kao Boga da riješite naš položaj. Ovo je vrlo lako riješiti ako imate dobre volje.

Vlado Marušić iz Udruženja Zaboravljenih branitelja iz ZHK kazao je da borci ispred Vlade branitelji čiste duše i srca.

- Oni u nas gledaju kao Boga da izađemo i kažemo im šta smo uradili. Hajmo im se poslije sjednice svi obratiti pa ko ostane živ. Boli nas ovakav odnos. Borci traže samo ova tri zahtjeva. Neće se povući dok se ne udovolji njihovim zahtjevima. To sam vam dužan reći - kazao je on.

Pohvalio je dopredsjedavajuću Predstavničkog doma Vesnu Švancer kako im je uvijek bila dostupna.

17.00 Kratina: Bez odgovora na tri zahtjeva boraca

Poslanica DF-s Alma Kratina kazala je da borci koji su osam mjeseci pred Vladom kroz izlaganja ministra Bukvarevića nisu dobili nikakav odgovor na tri zahtjeva koja su uputili.

Podsjetila je da je jedan od zahtjeva da se objavi registar.

- Ministar je rekao da su borci protestovali. Oni su ministre još uvijek tu, i to osam mjeseci. I oni se sada mrznu i čekaju da mi raspravljamo o tri njihova zahtijeva, dok smo pola podataka iz prezentacije mi mogli naći na stranici, ili smo ih iz ranijih izjava znali - kazala je Kratina.

Ona je zatražila da se u roku od 15 dana održi vanredna sjednica na kojoj bi se razmotrili zahtjevi boraca.

Tri zahtjeva boraca su:

1. Objava javnog jedinstvenog registra branilaca Republike BiH, određivanje tačnog roka objave Registra sa jasnim naznakama i koji će biti dostupni za javnost.

2. Stav o boračkom dodatku za sve borce Republike BiH koji na osnovu učešća u odbrambeno-oslobodilalkom ratu 1992-1995. nisu ostvarili nikakva mjesečna primanja ili su ona manja od 200 KM mjesečno.

3. Ukidanje ili obustava finansiranja svih boračkih organizacija i saveza iz svih budžetskih proračuna najmanje na jednu godinu dok se ne uradi pročišćavanje registra boraca i provjera zakonitosti i transparentno sti finansijskog poslovanja svih boračkih organizacija u zadnjih 15 godina.

16.40 Bukvarević prezentirao Informaciju i analizu položaja boračkih kategorija

Federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH prezentirao je Informaciju i analizu položaja boračkih kategorija.

On je rekao da pored ukupno 126.929 korisnika koji ostvaruju svoja prava na osnovu pozitivnih zakonskih rješenja, direktnu pomoć putem transfera dobilo je oko 24.000 branilaca i članova njihovih porodica.

Uz normativne aktivnosti u prošloj godini izvršeni su obračuni ličnih i porodičnih invalidnina za 87.578 korisnika u ukupnom iznosu od 281.642.660,31 KM, te obračuni za novčane naknade dobitnicima najviših ratnih priznanja 4.951 korisnika u iznosu od 15.330.869,10 KM.

- Pomoć u liječenju boračkoj populaciji pružili smo za 3.820 boraca i članova njihovih porodica u iznosu od 1.950.000,00 KM - kazao je Bukvarević.

Istakao je da borci trebaju da imaju jedno udruženje kako bi mogli sagledati njihove potrebe.

Podsjetio je da je revizija boraca krenula 2010. i da je 40.000 boraca upućeno na Institut, a njih pet do sedam hiljada treba da prođe ocjenu.

15:10 Zastupnički dom bez rasprave je usvojio Prijedlog zakona o dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH, kojim se zasebno regulišu uslovi za penzionisanje policijskih službenika.

Predsjedavajući Doma Edin Mušić dao je pauzu do 16.15 sati.

14.48 Usvojen Zakon o PIO i zaključak SBB-a

Iako je uloženo oko 100 amandmana, od čega je samo Klub SDP-a imao 75, Zakon o PIO je usvojen, i to nakon tri sata burne rasprave.

Poslanici su većinski podržali ovaj zakon.

SDP je tražio pojedinačno glasanje jer sumnjaju u rezultat.

U sali je trenutno burno, optužbe pljušte sa svih strana.

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja, "za" je glasao 51 poslanik, "protiv" 22, a jedan je bio suzdržan.

Poslanici su nakon ovoga  glasali za zaključak SBB-a, koji je također većinski podržan.

"Za" je glasao 51 poslanik, 17 protiv, a devet je bilo suzdržano.

14.20 Iscrpljene su sve diskusije, slijedi glasanje.

14.05 Zaključak SBB-a

Nasir Beganović kazao je da Klub SBB-a pozitivno izjašnjenje uslovljava obavezom Vlade i Zavoda PIO da u narednih najviše šest mjeseci pripremi izmjene i dopune zakona i otkloni sve navedene nedostatke. SBB je predložio zaključak o kojem bi se zastupnici u nastavku trebali izjasniti.

Ovaj zaključak obavezuje Vladu da u narednih šest mjeseci prati primjenu ovog zakona i predlaže izmjene i dopune zakona o PIO, kojim bi se ispravili osnovni nedostaci u ovom zakonu, a sve u cilju održivog penzionog sistema i otklanjanja eventualnih diskriminatornih odredbi, a posebno onih koje se odnose na radnike koji imaju najniža primanja.

Jozo Bagarić (HDZ)  rekao je da će podržati zaključak SBB-a, jer bi štetno bilo da se ne donese ovaj zakon.

Pred kraj rasprave sjednica je sve burnija. Opozicija se protivi donošenju ovog zakona.

13.27  Za urušavanje Fonda odgovorni su, prije svega, SDA, HDZ, SBiH, SDP 

Munib Jusufović (SBB) kazao je da je najveći rezultat ovog zakona u sigurnosti.

- To znači da, ako se zakon usvoji, penzije prelaze na Vladinu odgovornost. Pitam se, bez obzira koja vlast bude, kako se smije usuditi onda da ne isplati penzije, i da sebi na leđa navali tu populaciju. Dakle, ako se zakon usvoji, Vlada mora biti garant isplate penzija bez obzira na sve. A sve drugo može biti upitno - kazao je Jusufović.

On je kazao da su sindikati dobrim dijelom upravu.

- Prema mome mišljenju, Vlada je napravila kardinalnu grešku zašto nije iskoristila ESV i sindikate, predstavnike pravnika nego se oslanja samo na Udruženje penzionera. To jeste katastrofalna greška. Nije uradila šta je trebala uraditi. Lično ću odvagati je li veća šteta usvojiti ili ne usvojiti zakon. I na jednoj i na drugoj strani ima razloga k da se usvoji zakon i da se ne usvoji. Ja sam odlučio da je mnogo veća šteta ako se ne usvoji zakon - kazao je Jusufović.

Rekao je da postoji opasnost od urušavanja Zavoda ako ne bude usvojen zakon.

- Hoće li nam reći neko nešto o tome ili neće? Uništenje Fonda su napravili prije svega SDA, dalje HDZ, SBiH, SDP, ima li još neko da je bio u vlasti.  Ovo ne govorim napamet. Nema lokalnih izbora, a da nisu uvodili nove kategorije kroz posebne uredbe, takvih uredbi je bilo šest. Sve ove stranke bez izuzetka su se utrkivale u tome, i uništili smo one koji smo stvarno imali staž i radili - rekao je Jusufović.

13.21 Mešalić Bajramoviću: Izvedite 20.000 radnika na ulice, jer SDA nema simpatije prema radnicima

Mahir Mešalić, poslanik DF-a, kazao je da mnogi radnici žure da se penzionišu po starom zakonu, što dovoljno govori koliko je novi predloženi zakon loš.

Pozvao je Ismeta Bajramovića da izvede 20.000 radnika na ulice, jer SDA nema simpatije prema radnicima.

- Izvedite ljude i borite se za bolji položaj, jer SDA voli samo svoju fotelju, njih vi ne zanimate - kazao je Mešalić.

13.15

Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, rasprava o Prijedlogu zakona o PIO traje već dva sata. Za riječ se javio veliki broj poslanika, a sjednica je i više nego burna.

12.55 Nepravedan odnos prema budućim penzionerima

Faruk Ćupina, poslanik iz SBB-a, ukazao je na nepravedan odnos prema budućim penzionerima koji dolaze iz realnog sektora.

Ukazao je i na nedostatak u Prijedlogu zakona kada je riječ o povećanju minimalnih penzija koju prima 250.000 penzionera. Istakao je da se radi o složenom obračunu koji može dovesti do nejednakog odnosa penzionera.

- Smatram da se radi o važnom zakonskom rješenju. Kao pravnik, moram istaći da moramo donositi zakone koji su u skladu s Ustavom. A ovo može biti pitanje koje ne može pretrpjeti kritiku Ustavnog suda - kazao je Ćupina.

On je podsjetio i na dug Vlade FBiH prema Zavodu PIO koji trenutno iznosi 75 miliona KM.

12.40 

Za riječ se javila i poslanica SBiH Azra Hadžimehmedović, koja je kazala da su iz ove stranke na zakon o PIO uložili tri amandmana.

- Vrijeđaju objašnjenja Vlade na odgovore o našim amandmanima. Nadam se da ovo nisu pisali ekonomisti jer se ovim vrijeđa struka - kazala je Hadžimehmedović.

12:20

Adžemu je replicirao poslanik SDP-a Damir Mašić te je kazao da je premijer otvorio firme, ali privatne.

12:10 Adžem: Premijeru, propala je reforma

Tokom rasprave poslanik Dževad Adžem, iz DF-a, kazao je da je Parlament donio Zakon o kladionicama da ne bi po hitnim postupcima morali donositi zakone.

Pustio je tonski snimak na kojem je premijer Fadil Novalić obećao otvaranje radnih mjesta.

- Premijer je rekao da će omogućiti otvaranje firmi u 2016. godini, a to nije uradio. Javna riječ izrečena je obaveza, morate stati iza nje. Premijeru, propala je reforma. Ovako nametnutim zakonima, otjerat ćete još ovo građana što je ostalo  - kazao je Adžem.

Dodao je da reformom koju je Novalić provodio, broj nezaposlenih sa 120.000 porastao na 150.000 u FBiH.

- To je rezultat vaše politike, a to pokazuje zadnji izvještaj o kretanju BiH ka EU - istakao je on.

Također, obratio se ministru za boračka pitanja Salki Bukvareviću.

- Ja se vama divim da sjedite tu, a da ste omogućili ovo što govori predsjednik Sindikata, da je preko vaših neizgovorenih riječi nametnuta najteža moguća nepravda upravo onima koji su odbranili ovu zemlju. Sram vas bilo gospodine Bukvareviću - kazao je Adžem.

Zbog ovih izgovorenih riječi u sali je nastao haos. Predsjedavajući sjednice Edin Mušić kazao je da zbog ove izjave može da traži pauzu, jer je poslanik otišao predaleko.

Adžem je na to kazao da ministar za boračka pitanja treba imati gard i poštovanje, a Bukvarević nema legitimitet ove skupštine da sjedi na toj poziciji.

12:00

Kako javlja "Avazov" novinar sa lica mjesta, u holu ispred sale, gdje se održava sjednica, prisutni su pripadnici specijalne jedinice.

Foto: A. Nuhanović

11.50

Prisutnima se obratio i Ismet Bajramović, predsjednik SSS-a BiH, te je rekao da je poslije Zakona o radu ovo najvažniji zakon za radnike, odnosno buduće penzionere.

11.40 Dan žalosti za sve penzionere

Elvir Karajbić, poslanik SDP-a, kazao je da je ovaj zakon štetan za buduće radnike.

- Odgovorno tvrdim da će buduće penzije biti manje za 30 posto. Vlada ponovo obmanjuje i Parlament i radnike. Postavljam pitanje Vladi zašto su prekinuli razgovore sa ekonomsko-socijalnim partnerima koji su ukazivali na štetnost ovog zakona - kazao je Karajbić.

On je rekao da je ovaj zakon "šarena laža" i oni koji traže da ranije idu u penziju imat će četiri posto niže penzije.

- Mogu borci ići u penziju sa 62 godine i 42 godine radnog staža. Mogu, ali će im penzije biti manje za 19,5 posto. Da bi imao punu penziju, mora imati 68 godina. To su borci iz rovova, eto šta su dobili. Dva posto će biti veće penzije onima koji budu radili duže od 65 godina. Zato je sve ovo šarena laža - kazao je Karajbić.

Dodao je da je sporna izjava premijera Novalića da je Sindikat dao na ESV-u podršku ovom zakonu.

Podsjetio je da je Klub SDP-a uložio 75 amandmana na ovaj zakon.

- Vlada, donošenjem ovog zakona, postaje neprijatelj i novim i starim penzionerima. Danas je dan žalosti za sve penzionere - kazao je Karajbić.

11.23 Drljača predstavio zakon o PIO

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je da je zakon o PIO jedan od ključnih zakona te je poslanicima predstavio njegove osnove.

On je rekao da je cilj stabilizirati penzioni sistem i omogućiti pravičniji sistem izračuna penzija uvođenjem bodovnog sistema. Pored ostalog, prezentirao je izračune penzija za tri različite kategorije.

Kako je naveo, penzija učiteljice sa 40 godina staža po trenutnom zakonu je 635, a prema novom bila bi 672. Policajcima sa srednjom stručnom spremom i 40 godina staža, odnosno 30 efektivnog i deset benificiranog, sada je penzija 613, a po novom izračunu bila bi 560 maraka. Kada je u pitanju realni sektor, radnicima bi plaća bila povećana za 25 maraka.

11.20 Beganović: Što prije riješiti položaj radnika Željezare

Nasir Beganović, predsjednik Kluba SBB-a, od Vlade FBiH je zatražio da se što prije riješi položaj radnika "Željezare" FBiH, koji ovih dana štrajkuju glađu.

- Žao mi je što nema premijera ovdje, ali moram s ovog mjesta uputiti apel Vladi FBiH i resornom ministarstvu da učini sve da se štrajk radnika "Željezare" Zenica prekine što prije - kazao je Beganović.

11.15 Počela sjednica

Počela je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Na dnevnom redu kao prva tačka je Prijedlog zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO).

Sjednici prisustvuje dovoljno poslanika, tako da je kvorum osiguran za rad.  

Šef Kluba SDA Ismet Osmanović, predlagač zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, povukao je ovu tačku s današnjeg dnevnog reda zbog, kako je rekao, dodatnih konsultacija

10.43 Došli Rapa i Bajramović

Opozicija prije početka sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, koja već tradicionalno kasni, kaže da je Prijedlog zakona o PIO premijera Fadila Novalića štetan i da će od budućih radnika napraviti socijalne slučajeve.

U salu Parlamenta ušao je Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, a tu je i predsjednik Saveza penzionera FBiH Mehmedalija Rapa.

Inače, Savez sindikata naveo je u zahtjevu da je Prijedlog zakona apsolutno neprihvatljiv za radnike, buduće penzionere, uključujući i borce Armije RBiH i HVO-a, koji su učestvovali u odbrani BiH.

- Prijedlog je upućen nakon dugotrajne i iscrpne analize Prijedloga ovog zakona - kazali su jučer u saopćenju SSS BiH.

Savez sindikata smatra da ovaj prijedlog zakona treba vratiti na javnu raspravu, jer se radi o zakonu koji je poslije Zakona o radu jedan od krucijalnih zakona za radnike i Sindikat.

Predsjednik SSS-a BiH Ismet Bajramović predstavio je na konferenciji za novinare 11. januara šest amandmana na član 40. Prijedloga zakona o PIO, koji glasi: "Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kad navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života".

Jedan od amandmana je da se iza dijela "ili kada navrši 40 godina staža osiguranja" dodaju riječi "odnosno penzijskog staža".

- Slao sam zahtjev premijeru Novaliću da povuče zakon o PIO dok se ne usaglasi sa sindikatima. Glavni odbor SSS-a BiH prihvata naše amandmane. Zaključeno je da se svi predsjednici političkih stranaka pozovu lično da ovo pročitaju i protumače. Sve to iz razloga da se u posljednje vrijeme iznose paušalne izjave da će penzioneri imati veće penzije, i tako dalje. Dakle, ovdje sve piše i sve je to u suprotnosti sa izjavama Novalića - kazao je tada Bajramović.

Bajramović je tada poručio da je SSS BiH imao svoje primjedbe, ali je Vlada iz socijalnog dijaloga izbacila sindikat, a pregovarala s udruženjem penzionera.

Prvi čovjek SSS-a BiH kazao je tada da će, ukoliko ne budu usvojeni predloženi amandmani, pred zgradom Vlade FBiH biti organizirani masovni protesti te zatražena smjena kompletne Vlade.

NA VRH