Zasjedala Državna komisija: BiH dobila još jedan nacionalni spomenik

Avaz.ba
24.01.2018 18:13

Foto: Crkva u Ravnom prvi put se spominje 1622. godine

Crkva sv. Mitre sa starim grobovima u Ravnom proglašena je nacionalnim spomenikom BiH na sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održanoj u ponedjeljak. Odluku su donijeli predsjedavajući Komisije Radoje Vidović i članovi Amir Pašić i Goran Milojević. Ova crkva prvi put se spominje 1622. godine.  

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune Odluke o proglašenju kulturnog pejzaža – memorijalni kompleks Muzej „25. maj“ u Drvaru nacionalnim spomenikom BiH. Izmjene i dopune odluke odnose se na uvrštenje mjesta i ostataka Spomenika žrtvama fašizma. 

Donijeli su i odluke kojima se utvrđuje da turbe Sefer-paše Alikadića s mezarjem u selu Kamenica (zaselak Odžak, općina Ilijaš), lokalitet Vile Božić u gradu Banja Luka i javna česma Careve vode na Palama ne ispunjavaju kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH.

Komisija je odlučila i da pokrene postupak izmjena i dopuna odluka za kulturni pejzaž Spomen-park žrtava fašističkog terora Garavice u Bihaću, graditeljsku cjelinu Memorijalni kompleks Šušnjar u Sanskom Mostu, mjesto i ostatke graditeljske cjeline Sinan-begove džamije u Čajniču i historijsku građevinu „Vila Emericha Pascola“ u Banjoj Luci.

NA VRH