Iako konačan sud o izboru direktora daje Školski odbor

Crnkić i Planinčić: Onemogućeno nam je da poštujemo Odluku Ministarstva

N. MANJURA
25.01.2018 20:16

Dešavanja u Osnovnoj školi „Hrasno“, u kojoj se još ne zna ko je direktor, jer je prethodnom direktoru Sejdi Mirviću istekao mandat uzburkala su javnost. Nakon što Školski odbor ove škole nije zasjedao i time potvrdio mandat Mirvića, kojeg su roditelji ponovo birali, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS predložilo je da tu funkciju obavlja njegova protukandidatkinja Nermina Planinčić. Ta odluka još nije potvrđena, iako je zasjedao novi školski odbor, jer na sjednici nije bio prisutan pravnik.

Otvoreno pismo

Našoj redakciji obratile su se uposlenice ove škole Nermina Planinčić i Senada Crnkić, a njihov komentar prenosimo: 

Dobila sam ovlaštenje od ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS (MONKS) Elvira Kazazovića, ali mi je onemogućen rad. Ovo tvrdi Nermina Planinčić, uposlenica Osnovne škole „Hrasno“, u pismu koje je poslala našoj redakciji.

U skladu sa zakonom, o funkciji direktora odlučuje Školski odbor (ŠO) svake škole, a Ministarstvo može predložiti kandidata. Ipak, Planinčić tvrdi da je ona ovlaštena za obavljanje funkcije direktora.

- Na proceduri glasanju roditelja nisu prisustvovali posmatrači iz Vijeća roditelja osnovnih škola KS jer nisu htjeli kršiti spomenutu Odluku, o čemu su se očitovali nadležnim institucijama. U proceduri glasanja radnika škole takođe nije bio predstavnik Kantonalnog odbora SSOOIO KS, koji je reprezentativan u našoj školi i koji po Pravilniku treba biti, već predstavnik tzv. Žutog sindikata. Sindikalna podružnica škole je obaviještena o tome prije procedure, da Samostalni Sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja ne želi da krši Odluku o obustavi konkursa nadležnog Ministarstva. Uprkos toj informaciji konkurs je održan. MONKS je u toku konkursne procedure donio Odluku kojom se obustavljaju sve konkursne procedure u KS dok se ne usaglase svi relevantni Pravilnici sa procedurom. Predstavnik roditelja Mirza Mehanović koji u tekstu "zastupa" roditelje je izabran žrijebanjem i na tri mjeseca jer su roditelji uočili samovolju u zastupanju Vijeća roditelja OŠ "Hrasno". Dosadašnjem v.d. direktoru je istekao treći mandat 12.12.2017. godine i još uvijek obavlja poslove direktora iako je u skladu sa Zakonom ovlaštena druga osoba od strane MONKS-a. Osoba koja je dobila ovlaštenje za obavljanje poslova direktora u OŠ"Hrasno", od MONKS-a, a po isteku v.d. mandata dosadašnjeg direktora sam ja, Nermina Planinčić. U sklopu svog "mandata" od 14.12.2017. sam onemogućena da ispunim tu dužnost, o čemu sam obavijestila sve nadležne institucije – navela je Planinčić.

  • Foto: (Osnovna škola „Hrasno“)

Da u školi postoji problem tvrdi i uposlenica Senada Crnkić, koja je u prethodnom sazivu Školskog odbora obavljala funkciju zamjenice predsjednika Vahida Mulića. Obzirom da se on nije pojavljivao na sjednicama, Crnkić je obavljala tu dužnost.

- Konkurs na koji se poziva Sejdo Sejdo nije prihvaćen od strane Ministarstva, ne samo za OŠ „Hrasno“, već nije prihvaćen ni za ostale škole na području KS koji su objavile konkurs za izbor direktora škola u avgustu 2017.g. Pored neobjavljivanja konkursa na web - stranici ministarstva, što je i obavezno, dana 03.10.2017. godine pristupilo se glasanju roditelja i uposlenika OŠ Hrasno. Pri glasanju uposlenika za direktora 03.10.2017.g. , sindikalnoj podružnici OŠ „Hrasno“, kako je to zakonom i pravilnikom regulisano, treba da prisustvuje član Kantonalnog sindikata SSOOiO FBiH – KO KS. Sjednici je prisustvovao predsjednik drugog sindikata Dedić Ibrahim, koji nema nijednog člana sindikata u OŠ „Hrasno“. Isti je nezakonito potpisao zapisnik od sindikalne podružnice OŠ „Hrasno“, a povjerenik podružnice OŠ “Hrasno“ je pečatom ovjerio taj zapisnik na kojem je jasno naglašena pripadnost sindikatu , SSOOiO FBiH – KO KS – navela je Crnkić.

Ona dalje navodi da je 03.10.2017.g. iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS upućena Obavijest o prekidu postupka i imenovanju v.d. direktora škole, te proslijeđena n/r predsjednika Školskih odbora svim školama na području kantona, a u kojoj je navedeno da se prekinu procedure izbora direktora do donošenja novog Pravilnika o izboru, imenovanju i razriješenju direktora, i da će ministar ovlastiti osobu koja će obavljati posao direktora škole, što je učinjeno donošenjem Odluke od 14.12. 2017. godine.

Bolničko liječenje

- Zbog učestalih pritisaka da postupim mimo propisanh zakonskih odredbi, smatrala sam da je time načinjen mobing, jer mi se nametala druga nečija volja da postupim mimo svoje volje u radnjama koje nemaju uporište u zakonu. To je uticalo na moje zdravlje, jer je Mirvić Sejdo tražio da bude imenovan za direktora i pored ove obavijesti o prekidu postupka, a kasnije je tražio i da se imenuje kao v.d. po četvrti put, iako je po Zakonu razriješen istekom mandata (član 98 pod slovnom oznakom (a) istekom mandata po Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju KS), a za v.d. je bio imenovan tri puta zaredom. Napominjem još da je razlog neodržavanja sjednica ŠO od 16.10.do 29.12.2017.g. što sam provela izvjesno vrijeme na bolovanju i na bolničkom liječenju, a nikako nisu u pitanju neke prijetnje . Tražila sam da Sjednicu zakaže, kako je to i određeno Pravilnikom o radu ŠO, predsjednik ŠO. Da je podnesenena tužba protiv starog saziva ŠO, na upoznavanje je uputio Mirvić svim članovima ŠO novog saziva na dan održavanja sjednice 18.01.2018god. Poštovala sam Odluku od 03.10.2017 god te smatram da se sve Odluke ministarstva moraju i trebaju poštovati, kao i Odluka od 14.12.2017 god u kojoj je imenovana Nermina Planinčić za direktora škole, jer se u suprotnosti obavlja nezakonit rad koji nema svoje uporište u pozitivnim zakonskim propisima. Ovakva situacija u OŠ“Hrasno“ jedino ide u korist Mirviću koji i dalje koristi pečat škole ,kancelariju i prima platu direktora. Jako je zabrinjavajuća istina, da se ne poštuje vladavina prava legitimnih predstavnika Ministarstva, i da se ujedno redovno uzima plata od istog Ministarstva kome se zdušno suprotstvlja, ne poštujući i ne provođenju Odluka tog ministarstva (već viđena situacija u nekim školama, što predstavlja čistu anarhiju pojedinaca) – navela je Crknić.

NA VRH