Redžo Kahrić, direktor KPZ Zenica, za "Avaz": Jasno su uređena pravila oko privatnih posjeta osuđenicima

Piše: E. TRAKO

Nakon što je naš list objavio tekst, a prema svjedočenju bivših zatvorskih čuvara, da se osuđenicima u sobu za intimne posjete dovode prostitutke, Redžo Kahrić, direktor Kaznenopopravnog zavoda Zenica, najvećeg zatvora u BiH, kaže da su ti slučajevi bili zastupljeni nekada u prošlosti, a nikako u vrijeme otkako je on na čelu ove institucije.  

- Bilo je za vrijeme drugih direktora takvih slučajeva. Zatvorski čuvari i vaspitači su disciplinski kažnjeni i premješteni na druga radna mjesta, dakle, sa zabranom obavljanja tog posla. Godine 2002.  je, uz pomoć ljudi iz zatvora i policije, spriječeno dovođenje prostitutki. Jedan osuđenik je imao dvije osuđenice, koje su imale potvrdu od Općinskog organa da su živjeli u vanbračnoj zajednici. Dakle, pričamo samo o prošlim vremenima – kaže Kahrić.

Protiv jednog odgajatelja je pokrenut disciplinski postupak i izrečena je mjera „promjena radnog mjesta“.

- Prema odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija FBiH osuđene osobe imaju pravo primati članove uže porodice, a po odobrenju ustanove, mogu ih posjećivati i druge osobe u skladu s Pravilnikom o kućnom redu ustanove. Također, osuđenim osobama koje se nalaze na izdržavanju kazne mogu se odobriti slobodne posjete s bračnim drugom u prostorijama Zavoda. Bračna zajednica dokazuje se izvodom iz Matične knjige vjenčanih, koji nije stariji od šest mjeseci, a vanbračna zajednica uvjerenjem nadležnog organa socijalnog staranja prema mjestu prebivališta osuđene osobe ili drugog nadležnog organa – kaže Kahrić.

Na kraju je dodao da je u posljednje vrijeme zabilježen trend pojačanog sklapanja bračne zajednice u Zavodu, što se cijeni kao pozitivna okolnost i što olakšava odobravanje slobodnih posjeta.

Više o:

Redžo Kahrić
NA VRH