PSBiH: Članovi zajedničke komisije razgovarali s predstavnicima STP i ODIHR-a

Fena
06.02.2018 16:44

Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH Borislav Bojić i njegov zamjenik Mario Karamatić razgovarali su danas s predstavnicima Potkomiteta Ujedinjenih naroda (UN) za sprečavanje torture i drugih okrutnih, nehumanih i ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja (STP) i Ureda OSCE-a za Demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o uspostavljanju i budućem funkcioniranju Državnog mehanizma prevencije u Bosni i Hercegovini.

Bojić je upoznao goste iz međunarodnih organizacija o tome da je u parlamentarnoj proceduri Zakon o ombudsmenu za ljudska prava BiH, kojim se uspostavlja Državni preventivni mehanizam za zaštitu lica lišenih slobode od mučenja i drugih oblika surovog, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Naglašavajući da je riječ o značajnom uspjehu i rješenju koje je rezultat rada Zajedničke komisije i svih drugih nadležnih institucija na različitim nivoima vlasti, Bojić je precizirao da je pomenuto zakonsko rješenje ušlo u amandmansku fazu u Predstavničkom domu, te izrazio uvjerenje da će biti usvojeno u oba doma državnog parlamenta.

Prema Bojićevim riječima, obavljanje funkcije Državnog mehanizma prevencije iziskivat će dodatne troškove za Instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH. S tim u vezi, rekao je da su državne institucije već izdvojile određena sredstva za te namjene i izrazio očekivanje da će i predstavnici međunarodne zajednice pomoći Instituciji ombudsmena kako bi se, nakon usvajanja zakona, ovaj mehanizam što prije stavio u funkciju.

Predstavnici STP-a i ODIHR-a pozdravili su napore institucija BiH na uspostavljanju Državnog mehanizma prevencije i izrazili zadovoljstvo što će, kako su rekli, naša zemlja uskoro biti skinuta sa UN-ovog spiska država u kojima ovaj mehanizam ne postoji.

Uspostavljanje ovog mehanizma osigurava Bosni i Hercegovini partnerski odnos sa STP-om, rekli su predstavnici međunarodnih organizacija i izrazili spremnost da na ekspertskom i tehničkom nivou pruže pomoć vlastima i Instituciji ombudsmena BiH.

Na sastanku je bilo riječi i o drugim aktivnostima Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH, koja je, kako je ocijenjeno, u ovom mandatu napravila značajne pomake u većini oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda građana Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

NA VRH