Bećirović: BiH nema ujednačen pristup pružanja podrške žrtvama nasilja

Fena/ Avaz.ba
07.02.2018 16:17

Nasilje u porodici veoma je ozbiljan i složen problem današnjice u BiH, ali naša zemlja nije ništa drugačija po tom pitanju u odnosu na druge države - kazala je na današnjem sastanku u Bugojnu koordinatorica projekta u Gender centru FBiH Fatima Bećirović. 

Sastanak je organizirao Gender centar u saradnji s Kantonalnim koordinacionim tijelom Srednjobosanskog kantona (SBK).

U radu skupa učestvovali su predstavnici pojedinih nevladinih organizacija, centara za socijalni rad, policijskih stanica, te obrazovnih ustanova iz tog kantona.

Bećirović je istaknula kako je za BiH specifično to što nema ujednačen pristup pružanja pomoći, podršci i radu na rješavanju spomenute problematike u svim sredinama.

- Nastojimo to ovim projektom ispraviti. Mi želimo da žrtva nasilja ima jednak pristup uslugama kojima će biti zaštićena, a počinilac nasilja bude kažnjen u skladu sa zakonom - naglasila je.

Nasilje je, dodaje, krivično djelo i kao takvo bi ga trebalo tretirati.

Održavanjem sastanka u Bugojnu, nastavljena je realizacija projekta, koji bi se trebao završiti u februaru iduće godine.

Do tada je planirano da se organizira više radionica, i provedu brojne aktivnosti radi postizanja efikasnije zaštite žrtava porodičnog nasilja na području SBK.

NA VRH