Počela sjednica Doma naroda PSBiH, pred delegatima Prijedlog izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

E. HALIMIĆ
20.02.2018 12:33

Foto: A. Kuburović/Avaz.ba

Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine počela je u Sarajevu, a na dnevnom redu između ostalog je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog tog zakona, kojim se definira pravo na policijski dodatak policijskim službenicima. Na taj način, pravo na poseban policijski dodatak pored policijskih službenika zaposlenih u Graničnoj policiji BiH i Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, imat će i policijski službenici zaposleni u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH. 

Komisija za finansije i budžet Doma naroda podržala je predloženi zakon uz jedan amandman koji je usvojila na prijedlog delegata Sifeta Podžića, a koji predviđa da se zakonom obuhvati i 16 državnih službenika iz Interpola. 

Pred delegatima bi se danas trebao  naći i Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH, koji je predložio Predstavnički dom PSBiH, a kojim je definirano da se odredbe po kojima je moguće izrečenu kaznu zatvora do jedne godine zamijeniti novčanom kaznom, ne primjenjuju na počinioce krivičnih djela iz Poglavlja 16I, koje se odnosi na krivična djela protiv integriteta BiH.

Dom naroda trebao bi razmatrati i principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. 

Također bi trebali biti razmatrani principi Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kao i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH, koje je predložio Predstavnički dom državnog parlamenta.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebao da se nađe i Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja BiH (2018.-2021.), okvirni dokument, kao i Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, te Prijedlog odluke o imenovanju parlamentarnog vojnog povjerenika BiH. 

NA VRH