"Krug 99": Tradicionalno prijateljski i konstruktivni odnosi Azerbejdžana i BiH

Fena
22.02.2018 13:26

Tradicionalno prijateljski i konstruktivni odnosi Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine, snažno inicirani još u predratno vrijeme potpisivanjem povelje o bratimljenju glavnih gradova Sarajeva i Bakua, posebno su istaknuti tokom razgovora delegacije Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99" s izvanrednim i opunomoćenim ambasadorom Republike Azerbejdžan u Republici Srbiji, Crnoj Gori i BiH Eldarom Hasanovim.

Konstatirano je da stalni rast odnosa na političkom, ekonomskom, kulturnom, humanitarnom i planu razvoja civilnog društva mogu dobiti još snažniji zamah produktivnim međusobnim inicijativama i svestranijom saradnjom u različitim oblastima.

Naglašeno je da promoviranje dijaloga, međusobnog razumijevanja, jačanja povjerenja, tolerancije i multikulturalizma, ekonomskog razvoja, sigurnosti, saradnje i mira između zemalja i naroda u regionu i svijetu, ali i unutar njih, predstavlja okosnicu trajnog angažmana Republike Azerbejdžan na zapadnom Balkanu i BiH.

Obostrano podvlačeći da su tolerancija, međusobno razumijevanje, poštovanje različitosti i dijalog siguran put u savlađivanju podjela i ubrzanijoj obnovi države i društva BiH, istaknuto je da će inicijative akademske zajednice, civilnog društva i drugih aktera, koje budu temeljene na tim vrijednostima, imati punu i konkretnu podršku i razumijevanje Republike Azerbejdžan.

Članovi "Kruga 99" informirani su o aktivnostima i inicijativama Međunarodne fondacije za održivi mir i razvoj (IFSPD), čija je glavna svrha iniciranje dijaloga između civilizacija te promoviranje vrijednosti multikulturalizma i ljudskih prava u prevazilaženju konflikata i stabiliziranja višeetničkih zajednica i društava.

U tom cilju će u, kako je rečeno na sastanku, IFSPD poticati i provoditi istraživanja i načine promoviranja ideja i prakse multikulturalizma, saopćeno je iz Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99".

Tagovi

Krug 99
NA VRH