Mladi Romi i Romkinje u BiH - Aktivizmom do pozitivnih priča i boljeg života

Fena
27.02.2018 08:10

Delegacija Evropske unije i "Care international" danas će održati konferenciju povodom završetka velike romske aktivističke inicijative u sklopu projekta "Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju".

Konferencija će okupiti oko 50 mladih Roma i Romkinja koji će prezentirati svoje inicijative i rezultate koje su postigli kroz taj projekt. 

Tom prilikom će šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunar Vigemark (Lars-Gunnar Wigemark) dodijeliti simbolične certifikate za novih šest nagrađenih inicijativa, koje će u narednom periodu biti implementirane u Donjem Vakufu, Tuzli, Vitezu, Prnjavoru, Bijeljini i Travniku.

U protekla četiri mjeseca u tu aktivističku inicijativu je bilo uključeno više od 50 mladih Roma i Romkinja iz Donjeg Vakufa, Travnika, Prnjavora, Viteza, Fojnice, Bijeljine, Tuzle i Vukosavlja, koji su nakon organiziranih edukativnih modula, dizajnirali i implementirali više od 30 malih akcija u svojim romskim zajednicama. 

Uređenje romskih zajednica, humanitarne akcije, male inicijative za uređenje infrastrukture u romskim zajednicama, edukativne radionice, očuvanje i zaštita romskih kulturno–historijskih spomenika, samo su neke od inicijativa koje su kroz taj projekt osmislili i realizirali, mladi Romi i Romkinje. Na taj način su pokazali da je kroz ovakav vid aktivizma moguće kreirati pozitivne priče i bolji život romske populacije.

U narednom periodu, u saradnji s tim općinama će biti pokrenute brojne aktivnosti, poput implementacije pet malih grantova od po 5.000 eura za konkretne promjene i poboljšanje uvjeta života romske populacije. 

Kroz projekt je predviđeno i zapošljavanje pet mladih Roma i Romkinja, koji bi bili direktno uključeni kao spona između romskih zajednica i općina.

Projekt "Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju" finansira Evropska unija od 350.000 eura, a implementira "CARE International" s partnerskim organizacijama "Bolja budućnost" iz Tuzle i "Otaharin" iz Bijeljine. Osnovni ciljevi projekta su jačanje romskog omladinskog aktivizma i unapređenja javnih politika fokusiranih na romsku populaciju, na lokalnom i državnom nivou u odabranim općinama djelovanja, saopćeno je iz "CARE International".  
NA VRH