Anketa

Poražavajući podaci: Manje od deset posto odraslih se obrazuje

Fena
07.03.2018 11:07

Prema podacima Ankete o obrazovanju odraslih koju je prvi put u Bosni i Hercegovini početkom prošle godine provela Agencija za statistiku BiH u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, manje od deset posto odraslih osoba u BiH učestvuje u nekom obliku formalnog ili neformalnog obrazovanja.

Podaci Ankete, koji se odnose na 12 mjeseci prije njene provedbe, pokazuju da je 8,7 posto ispitanika, u dobi od 25 do 64 godine života, učestvovalo u nekom obliku formalnog i/ili neformalnog obrazovanja, dok 91,3 posto ispitanika nije učestvovalo ni u formalnom ni u neformalnom obrazovanju. U formalnom obrazovanju učestvovalo je 2,2 posto, u neformalnom obrazovanju 6,9 posto, dok je znatno veći dio ispitanika, njih 74,7 posto imalo namjeru da stiče znanja kroz svakodnevne aktivnosti, odnosno kroz informalno učenje.

Formalno i neformalno obrazovanje najviše je bilo zastupljeno kod ispitanika starosti od 25 do 34 godine i kod ispitanika sa završenim visokoškolskim obrazovanjem. Od ispitanika koji su učestvovali u neformalnom obrazovanju 83 posto bilo je zaposleno.

Što se tiče poređenja sa zemljama iz okruženja, procenat koji se odnosi na učestvovanje ispitanika u formalnom i/ili neformalnom obrazovanju u Sloveniji iznosi 46,1, Hrvatskoj 31,8, Srbiji 19,8 i Makedoniji 12,7.

Anketa o obrazovanju odraslih, starosti od 25 do 64 godine, sastavni je dio istraživanja o obrazovanju odraslih u Evropi, koje se provodi u skladu s regulativama EU-a i Eurostatovom metodologijom, svakih pet godina u zemljama članicama Evropske unije, zemljama kandidatima i zemljama koje su potencijalni kandidati za članstvo u Evropsku uniju.

Svrha istraživanja je prikupljanje informacija o učešću odraslih osoba u svim oblicima cjeloživotnog učenja - formalno, neformalno i informalno učenje, dok je osnovni cilj ankete dobijanje podataka o učešću i neučestvovanju odraslih u obrazovanju i obukama; karakteristikama obrazovanja/obuka u kojima učestvuju; informacija o ličnoj procjeni znanja i vještina, kao i dobijanje podataka o osnovnim socio-demografskim karakteristikama odraslih osoba.

Dobijeni podaci će omogućiti analizu stanja u oblasti cjeloživotnog učenja, donošenje odluka bitnih za ovu oblast, kao i uporedivost dobijenih podataka s podacima drugih zemalja, saopćila je Agencija za statistiku BiH.

NA VRH