SASTANCI U Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine BiH

U avgustu raspisivanje tendera za gradnju mosta kod Bosanske Gradiške

Avaz.ba
14.03.2018 12:07

Redovni sastanak Radne grupe za pripremu tenderskog dokumenta za nabavku izvođača radova za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Bosanske Gradiške, kako je predviđeno Sporazumom između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Bosanske Gradiške, održan je jučer (utorak) u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. 

Tema sastanka je bila informiranje članova Radne grupe o dinamici ispunjenosti uvjeta za pribavljanje građevinske dozvole, formiranje komisija za javne nabavke izvođača radova i usluga nadzora nad radovima za izgradnju međudržavnog mosta na rijeci Savi kod Bosanske Gradiške, dinamika izrade tenderskih dokumenata te određivanje okvirnog datuma pokretanja postupaka javnih nabavki.

Učesnici sastanka su se usaglasili da bi se sve navedene aktivnosti trebale okončati do kraja jula, istovremeno radeći na usaglašavanju i izradi tenderskih dokumenata za javne nabavke, a početkom avgusta, eventualno, pokrenuti procedure javnih nabavki.

Za oba postupka javne nabavke predviđeno je formiranje dvije zajedničke komisije za javne nabavke koje će činiti predstavnici hrvatske i bosanskohercegovačke strane, s tim da će nabavku izvođača radova voditi hrvatska, a nabavku usluga nadzora nad radovima bosanskohercegovačka strana.

Istog dana kada je održan sastanak Radne grupe, zahvaljujući ranijim aktivnostima i lobiranju ministra Ismira Juska i Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine kod evropskih partnera, u Banjoj Luci je potpisan Sporazum o grant-sredstvima za projekt gradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Bosanske Gradiške između BiH i Evropske investicione banke, vrijedan 6,8 miliona eura.

Naredni sastanak Radne grupe za pripremu tenderskog dokumenta za nabavku izvođača radova za izgradnju međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Bosanske Gradiške okvirno je dogovoren krajem aprila u Zagrebu.

NA VRH