STAVOVI Na mjesto generalnog sekretara SDA

Amir Zukić podnio ostavku: Žrtva sam političkog progona

F. KARALIĆ-E. MASLO
23.03.2018 12:04

Amir Zukić podnio je ostavku na mjesto generalnog sekretara u Stranci demokratske akcije (SDA).

Kako je naveo u pismu, podnosi ostavku nakon 28 godina članstva i aktivnosti u SDA, te obnašanja dužnosti u posljednjih deset godina na mjestu generalnog sekretara. Navodi i da je žrtva političkog progona.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:

- Nakon 28 godina članstva i aktivnosti u SDA, imam (ne)zadovoljstvo što se obraćam adresatima. Od svih mojih dosadašnjih angažmana u SDA u primarnom fokusu članova SDA, ali i najšire javnosti, nesumnjivo je funkcija Generalnog sekretara SDA koju sam obnašao u posljednjih 10 godina. U vremenu nastupajuće političke neizvjesnosti, posebno nakon rezultata općih izbora u oktobru 2018. godine, vrijeme će najbolje valorizirati moj doprinos što je u protekloj deceniji SDA (p)ostala najveća politička stranka u BiH!? 

Međutim, najširoj javnosti je dobro poznato, a organima SDA mnogo više nezvanično nego zvanično, da sam od 17. februara do 17. jula 2017. godine bio (nezakonito) pritvoren i da je protiv mene, između ostalih, i protiv visokih stranačkih dužnosnika potpredsjednika SDA Asima Sarajlića i Mirsada Kukića, donedavno bivšeg člana SDA - pokrenut krivični postupak koji je politički motiviran?! Kao u doba prethodnog totalitarnog jednopartijskog sistema, Tužilaštvo KS je korišteno u političke svrhe i za unutarstranačke obračune, dok su represivni organi (po)služili kao produžena ruka politike?! Medijsko fabriciranje moje krivnje već u dosadašnjem toku suđenja dovelo je do zaključka o pretjeranom udjelu špekulacija u odnosu na činjenice. Optuživanju je prethodilo orkestrirano medijsko spinovanje sa fabriciranjem dokaza uz instrumentalizirane medijsko-policijsko-obavještajno-političke strukture. U podudarno vrijeme kada sam bio lišen slobode (17. jula 2017. godine) kad je vršen pretres prostorija SDA, uz "imprimatur" Kantonalno tužilaštvo Sarajevo dva policijska inspektora KS u našem stanu u Sarajevu vršili su dugotrajna i nezakonita ispitivanja moje malodobne djece (?!), od kojih je jedan u kasnim večernjim satima fizički nasrnuo i na mog slobodno izabranog advokata prilikom pretresa moga stana čime mi je odmah bilo grubo prekršeno pravo na odbranu (?). U najgorem ili najboljem mafijaškom stilu upućena mi je poruka ubistvom mog konja na imanju u Visokom (za kojeg MUP ZE-DO Kantona i Tužilaštvo ZE-DE Kantona iznose tvrdnju da je "izvršio samoubistvo" iako posebno ova životinja nema suicidalnih sklonosti). Ustavni sud BiH svojom odlukom utvrdio je da mi je tokom pritvora bilo ugroženo ustavno i konvencijsko pravo na porodični život. Htjela mi se nametnuti krivnja bez obzira na činjenice. Koliko je optužnica neutemeljena "i na staklenim nogama" ponajbolje govori zapažanje da su nakon dosadašnjeg toka suđenja svaki od saslušanih 28 svjedoka Tužilaštva - ujedno i svjedoci odbrane prvooptuženog Amira Zukića (od kojih je 20-ak dobilo imunitet od krivičnog gonjenja)?! Supruga i malodobni sinovi bili su organizirano i nelegalno praćeni (OSA-OBA, FMUP i MUP KS zvanično tvrde da nije bilo nikakvog praćenja, iako su im dostavljene fotografije pratilaca koje do sada nisu identificirali (?!)). Ismijani su vladavina prava i ljudska prava koji su postali navodni ciljevi.

Radi dubljeg razumijevanja moga stradanja, a posebno moje porodice, dobro će poslužiti i zapažanje da sam kao poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH osigurao podršku političke većine čime je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću FBiH u 2016. godini, zbog čega sam tokom ljeta 2016. godine bio izložen ozbiljnim prijetnjama. U međuvremenu, politička podrška ovom zakonu nije osigurana u Domu naroda u septembru 2016. godine? Interesi uskih grupa prevladali su nad interesima građana.

Organi SDA su šutjeli kada su mi upućivane ozbiljne prijetnje?! 

U vrijeme kada sam mjesecima bio držan u pritvoru pod drakonskim tretmanom, totalno izoliran čak i od moje porodice, radi preveniranja od simptoma (političke) amnezije smatram potrebnim da adresate podsjetim na zaključak usvojen pod tačkom 5. na sjednici Glavnog odbora SDA od 10.03.2017. godine: "Povodom podizanja optužnice protiv potpredsjednika SDA Asima Sarajlića i Mirsada Kukića te generalnog sekretara Amira Zukića, Glavni odbor SDA očekuje da pravosudne institucije urade svoj posao objektivno i nepristrasno u skladu sa svojim pravima, obavezama i odgovornostima poštujući princip presumpcije nevinosti sve do konačne presude, očekujemo da će se u toku postupka dokazati njihova nevinost". Šutljive članove GO SDA podsjećam da je na pomenutoj sjednici predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao da se: "osjeća usamljenim u upravljanju strankom i državom, da je SDA primila veliki udarac podizanjem optužnice protiv potpredsjednika SDA Asima Sarajlića, Mirsada Kukića i Amira Zukića, generalnog sekretara SDA, da on i stranka doživljavaju različita spinovanja ..., da očekujemo da će pravosudne institucije uraditi svoj posao profesionalno, objektivno i nepristrasno u skladu s pravima i obavezama i odgovornostima poštujući princip presumpcije nevinosti sve do konačne presude". Stoga, adresate moram da podsjetim, ili čak da nažalost poučim, da je pretpostavka/presumpcija nevinosti jedna od temeljnih vrijednosti i univerzalno prihvaćen pravni i civilizacijski standard koji derivira iz univerzalnog (UN) i regionalnog (evropskog) međunarodnog prava ljudskih prava; te je ovaj univerzalni pravni standard inkorporiran u ustave i relevantne zaključke u krivičnom postupku svih evropskih zemalja, SAD, istom nomotehnikom i u zakonima o krivičnom postupku na razini BiH, FBiH,RS i Distrikta Brčko BiH. "Svako ko je optužen za krivično djelo smatra se nevinim dok se njegova krivica po zakonu ne dokaže" - garancije su osigurane svakom ljudskom biću članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja je sastavni dio Dejtonskog Ustava BiH prema kojem se ova obavezujuća evropska norma mora direktno primjenjivati i u BiH te da...ima prioritet nad svim zakonima. Upravo na ovom demokratskom, civilizacijskom, političkom i pravnom okviru član 3 stav 1 Zakona o krivičnom postupku FBiH glasi: "Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravomoćnom presudom ne utvrdi njegova krivnja". Presumpcija nevinosti inkorporirana je i Poglavlju VI Povelje o ljudskim pravima EU, kao i u 5.,6. i 14. Amandmanu na Ustav SAD. Standard presumpcije nevinosti obavezujući je u 47 država članica Vijeća Evrope i 28 država članica EU, u čitavom civiliziranom svijetu. Da li je univerzalno prihvaćen standard presumpcije nevinosti obavezujući i za predsjednika SDA i članove Glavnog odbora? Radi kontinuiteta stranačke inkonzistentnosti podsjećam na dosadašnje pravne i logičke ekvivalentne i na obavezujuće "stranačke presedane" da Hasan Čengić, Edhem Bičakčić, Nedžad Branković,Ejub Ganić, Emir Bubalo, Rasim Omerović, prilikom obnašanja visokih dužnosti u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti kao članovi najužeg rukovodstva SDA nisu napuštali stranačke funkcije, odnosno, organi SDA nisu pokretali postupak njihove smjene u vrijeme vođenja krivičnih postupaka protiv njih.

Ako je presumpcija nevinosti ishodišna tačka načela vladavine prava (pravne države) i poštivanja ljudskih prava - kako da ovaj sveti evropski princip nije obavezujući i za "organe SDA"? Kako je uopće moguće da SDA promovira i štiti temeljne evropske i univerzalne vrijednosti (presumpcije nevinosti) na različitim razinama zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, ali i samog društva - ukoliko iste nisu u stanju da dosljedno promoviraju i primjenjuju najviši stranački organi SDA?! Nisu li ovim predsjednik i Glavni odbor SDA preuzeli čak i ingerencije "Suda partije". SDA se bavi sama sobom. Bijedom vlastitog pravno-političkog mišljenja prema Amiru Zukiću - SDA primjenjuje dvostruke/diskriminatorske standarde i nakon što lideri političkih stranaka u BiH nisu prestajali sa svojom političkom djelatnošću unatoč postojanju nepravomoćnih prvostepenih presuda (Suda BiH - Ivanić Mladen i Čović Dragan)? Kao civilizacijsku vrijednost međunarodno pravo zabranjuje uskraćivanje bilo kome političkih prava učestvovanja u javnim poslovima (član 21. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948., član 25. UN međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima iz 1966.). Zbog Vaše subverzivne nekonzistentnosti, nakon što je SDA ostala bez konceptualne jasnoće i intelektualne snage potrebno je da Vas podsjetim na ilustrativ i obavezujući uporedno-pravni presedan: nedavno je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić odlukom nadležnog suda proveo vrijeme u pritvoru - zašto nije bilo zakonskog i ustavnog razloga da mu se uskraćuje ustavno pravo na obavljanje javnih poslova, te je čak i u vrijeme provedenom u pritvoru nastavio biti gradonačelnikom Zagreba. Zar treba da Vas podsjetim da su organi stranke SDA pojedince imenovali u Savjet stranke SDA i nakon podizanja optužnice.

U SDA se pravo uvažava ukoliko koristi interesima, a odbacuje se ukoliko predstavlja stvarno ili imaginarno ograničenje tih interesa. Nakon što (ni)sam "osuđen" prije pravomoćne presude, u najboljem interesu SDA - svojom ostavkom želim da predsjednik i Glavni odbor SDA ne preuzmu ingerencije "Suda partije" - navodi se u Zukićevom pismu.

Tagovi

Amir Zukić
NA VRH