Agencija za statistiku BiH

Počinje anketiranje građana o radnoj snazi

Fena
09.04.2018 09:25

Agencija za statistiku BiH od 9. do 22. aprila provodit će anketu o radnoj snazi, koja će omogućiti praćenje stanja i promjena na tržištu rada Bosne i Hercegovine, odnosno veličina, struktura i obilježja aktivnog i neaktivnog stanovništva.

- U saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, anketa će se provesti na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Distrikta Brčko BiH - saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Cilj ankete o radnoj snazi je da se dobiju podaci o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva u Bosni i Hercegovini i uradi procjena ukupne radne snage.

Anketiranje će vršiti osoblje akreditirano od Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS, u skladu s metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodološkim preporukama Evropskog statističkog ureda (EUROSTAT).

- Statističke institucije BiH garantiraju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti - navedeno je u saopćenju Agencije za statistiku BiH.

Broj nezaposlenih dobiven putem ankete o radnoj snazi je jedini međunarodno uporedivi indikator nezaposlenosti u BiH.

NA VRH