PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Dom naroda sutra o Prijedlogu izmjena Zakona o krivičnom postupku

Fena
16.04.2018 08:25

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nastavit će sutra sjednicu na kojoj bi delegati trebali po hitnom postupku razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH, koji su predložili delegati iz reda hrvatskog naroda. 

Ovaj prijedlog, koji su podnijeli delegati Ljilja Zovko, Bariša Čolak, Zdenka Džambas, Mario Karamatić i Martin Raguž, identičan je Prijedlogu izmjena Zakona o krivičnom postupku, koji je predložilo Ministarstvo pravde BiH, a koji prošlog mjeseca nije dobio podršku Vijeća ministara

Ministar pravde BiH Josip Grubeša pojasnio je ranije da je riječ o odluci Ustavnog suda BiH koja je donesena prije osam mjeseci na apelaciju /tada/ predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH Borjane Krišto, i u kojoj su pojedine odredbe Zakona o krivičnom postupku i Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji proglašene neustavnim, uz ocjenu da se krše ljudska prava.

On je upozorio da bi u slučaju nereagiranja, Ustavni sud BiH mogao staviti van snage odredbe Zakona o krivičnom postupku, što bi izazvalo tešku pravnu situaciju za sve građane BiH.

Prijedlog izmjena ovog zakona sličan je Prijedlogu koji u Predstavničkom domu predlaže poslanik SDA Amir Fazlić, ali je suštinska razlika u obuhvatu primjene Zakona, a praktično, to bi značilo da se izmjenama Zakona definiraju samo krivična djela koja tretira Krivični zakon BiH, ali ne i krivični zakoni entiteta.

Delegati Doma naroda trebali bi se izjasniti i o zahtjevu Predstavničkog doma za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, kojim se predviđa skeniranje glasačkih listića u svrhu utvrđivanja rezultata izbora.

Prijedlogom zakona, koji je Predstavnički dom usvojio na inicijativu grupe poslanika SDP-a, SBB-a i DF-a, predviđa se i uvođenje videonadzora u prostorijama gdje se glasa.

U obrazloženju predloženog zakona navodi se da ručno brojanje glasova, uz sporan kredibilitet i stručnost, otvara širok spektar manipulacija čime se dovode u pitanje iskazana volja birača, pravičnost izbornih rezultata, a time i samih izbora.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, u drugom čitanju.

Ovim zakonskim prijedlogom predviđa se izjednačavanje platnih razreda za članove Komisije za razmatranje žalbi s drugim zaposlenim u institucijama BiH koji rade poslove iste složenosti i za koje je potrebna ista stručna sprema.

Delegati bi trebali u drugom čitanju razmotriti i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu BiH, koji propisuje da generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH i njegovi zamjenici ubuduće ne budu državni službenici, nego imenovana lica.

U prvom čitanju pred Domom naroda naći će se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH, kojim se detaljnije pojašnjava izbor policijskih službenika u Odbor za žalbe policijskih službenika, koji je predložio Vijeće ministara.

Prijedlogom zakona definira se da svako policijsko tijelo BiH koje ima status upravne organizacije predlaže ministru sigurnosti BiH po dva policijska službenika za članove Odbora za žalbe, od kojih će ministar predložiti četiri policijska službenika Vijeću ministara na izbor i imenovanje.

Na dnevnom redu je i zahtjev Ustavnopravne komisije Doma naroda za produženje roka za dostavljanje mišljenja ili obustavi zakonodavnog postupka o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, svi u prvom čitanju.

Delegati Doma naroda trebaloi bi razmatrati i više izvještaja, među kojima Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika, Izvještaj o radu Privremene istražne komisije Doma naroda za pribavljanje informacija o vanjskopolitičkom statusu BiH, Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamenta BiH, kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH, kao i Plan rada ovog odbora, te da daju saglasnost za ratifikaciju niza međunarodnih sporazuma.

Nastavak 37. sjednice Doma naroda, koja je prekinuta 21. marta, zakazan je za 11.00 sati. 

NA VRH