FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA Šokantni detalji teksta magazina „Dani” od 20. oktobra 2000. godine (305)

Kako je bila pripremljena akcija hapšenja Mušana Topalovića Cace

Avaz.ba

Foto: Topalović: Stanovao na Bistriku u zgradi na broju 17


- Mnogo kasnije, priznaju neki od aktera danas, shvatit će da su i tokom izvršenja plana akcije „Trebević 2” bili u situaciji da nemaju jasno precizirane zadatke, a kamoli da su znali šta je stvarni cilj njihovog djelovanja. To je zapravo vidljivo i iz izvještaja koje su vođe timova pojedinačno kasnije prilagali združenom timu Armije i MUP-a koji je odgovarao za akciju – nastavlja se u tekstu bh. sedmičnika od 20. oktobra 2000. godine pod „Tajna operacija Ševa: Kako je odobren plan eliminacije Mušana Topalovića Cace, Ramiza Delalića Ćele, Ismeta Bajramovića Ćele i Sefera Halilovića”. 

U „Karingtonki”

„Dani” su objavili i dijelove nekih od tih izvještaja:

 - Jozo Anđić (zamjenik komandanta Odreda specijalne policije Lasta): "Po prijemu zadatka od komande akcije u noći 25. na 26. 10. '93. poveo sam prvu četu OSP Lasta na lokalitet Bistrika, širi rejon oko ulice 6. novembra, i stambenih objekata pod brojevima 17 i 21. Na tom prostoru, u školi MM Salom i stambenoj zgradi „Karingtonka”, nalazili su se smješteni pripadnici i jurišnici 10. brdske, a u istoj ulici, u stambenom objektu pod brojem 17, stanovao je komandant pomenute brigade Mušan Topalović Caco.

Prije polaska na lice mjesta izvršio sam pripremu. Posebno sam naglasio da se strogo vodi računa o svakom policajcu, da se sve borbene aktivnosti izvode pod njihovim nadzorom i pod mojim naređenjem.

  • Anđić: Zamjenik komandanta „Lasta” sačinio izvještaj

    Anđić: Zamjenik komandanta „Lasta” sačinio izvještaj


26. 10.'93, u 3 i 40 krenuli smo iz baze na naznačenu lokaciju, prvo, peto i šesto odjeljenje raspoređeno u rejonu ispod tranzita prema pomenutoj školi i „Karingtonki”, sa zadatkom blokirati naznačene objekte i onemogućiti spajanje dijela jurišne jedinice 10. brdske iz rejona Toka-Džeka sa istima u blokiranim objektima.

Zaposjeli lokacije

Treće odjeljenje razmješteno je na lokalitetu ulice Bistrik Medresa sa zadatkom odsjeći odstupnicu u slučaju eventualnog povlačenja pripadnika 10. brdske iz blokiranih objekata.

  • Faksimil teksta u „Danima” od 20. oktobra 2000. godine

    Faksimil teksta u „Danima” od 20. oktobra 2000. godine


Pripadnici naše jedinice su po predviđenom planu zaposjeli pomenute lokacije i bili spremni za početak akcije u 5 i 30. U naznačeno vrijeme naredio sam sužavanje kruga okruženja i oprezno prilaženje objektima blokade, pri čemu sam insistirao na budnom posmatranju i izviđanju događaja oko i u objektu koji je blokiran, te neprekidno izvještavanje - naveo je Jozo Anđić 1993. godine u izvještaju koji su prenijeli „Dani” 2000. u tekstu autorice Vildane Selimbegović.

Jaka paljba 

- U neposrednoj blizini osnovne škole čula se jaka paljba iz pješadijskog naoružanja, koja je brzo prestala. Potom sam naredio komandiru krila Rasimu da pozove na predaju jurišnike iz blokiranog objekta te da im garantuje ličnu bezbjednost. Ovaj poziv nisu prihvatili, nakon kraće šutnje počeli su dejstvovati tromblonima po objektima u neposrednoj blizini. Naredio sam dejstvo pješadijskim naoružanjem po blokiranom objektu, na što su jurišnici uzvratili jakom vatrom iz pješadijskog naoružanja – opisivao je Jozo Anđić.

(Sutra: Čule su se Cacine poruke građanima da zovu Izetbegovića)

Više o temi Mušan Topalović Caco

FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA
Vojna tajna, strogo povjerljivo
FELJTON O POLITIČKIM UBISTVIMA
Tajna operacije „Ševa”
NA VRH

Podijeli članak na