OSA: U BiH se ne mogu osnivati nikakve druge civilne obavještajno-sigurnosne strukture

Avaz.ba
04.05.2018 16:42

I pored napada i pritisaka, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH će i dalje nastaviti da, u svom punom kapacitetu i okviru svojih zakonskih ovlaštenja, odlučno, predano i profesionalno izvršava sve dužnosti i zadatke na teritoriju cijele BiH i doprinosi sigurnosti BiH i svih njenih građana, navodi se u saopćenju ove agencije. 

Podsjećaju da je OSA osnovana Zakonom o OSA-i koji je donijela Parlamentarna skupština BiH, kao i da je Agencija odgovorna za prikupljanje, analiziranje i distribuciju obavještajnih podataka u cilju zaštite sigurnosti, uključujući suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak BiH.

Također iz OSA-e naglašavaju da prema Zakonu na teritoriju BiH ne mogu se osnivati niti djelovati nikakve druge civilne obavještajno-sigurnosne strukture.

- Eventualno donošenje bilo kakvih pravnih akata ili poduzimanje bilo kakvih radnji od entitetskih institucija na osnivanju entitetskih obavještajno-sigurnosnih agencija bi predstavljalo direktno kršenje Zakona o OSA BiH, uzurpaciju državnih ovlasti i prerogativa i ugrožavanje ustavnog poretka BiH - ističu u OSA-i.

Navode da eventualno donošenje bilo kakvih pravnih akata ili poduzimanje bilo kakvih radnji od entitetskih institucija, kojima se zabranjuje ili sprečava djelovanje OSA-e na bilo kojem dijelu teritorija BiH, odnosno kojima se sprečavaju pripadnici OSA-e BiH u vršenju službenih radnji i obavljanju zakonskih dužnosti i zadataka na bilo kojem dijelu teritorija BiH, bi predstavljalo direktno kršenje Zakona o OSA-i BiH, uzurpaciju državnih ovlasti i prerogativa i ugrožavanje ustavnog poretka BiH.

- Ukoliko bi eventualno došlo do donošenja takvih protivustavnih i nezakonitih pravnih akata ili poduzimanja takvih protivustavnih i nezakonitih radnji od entitetskih institucija, OSA BiH će, u saradnji sa svim drugim nadležnim institucijama BiH, poduzeti sve neophodne radnje u okviru svojih zakonskih ovlaštenja u cilju zaštite ustavnog poretka BiH, zaštite ovlasti, prava i interesa države BiH i vraćanja stanja u ustavne i zakonske okvire".

Iz OSA-e ističu da uprkos velikim sigurnosnim izazovima sa kojima se suočava region zapadnog Balkana, Evropa i svijet, OSA svojim neprekidnim i požrtvovanim radom uspijeva, u saradnji sa drugim nadležnim organima i institucijama u BiH, neutralizirati ili umanjiti sigurnosne prijetnje BiH i svim njenim građanima.

- Bez obzira na sve napade i pritiske, OSA BiH će i dalje nastaviti da, u svom punom kapacitetu i okviru svojih zakonskih ovlaštenja, odlučno, predano i profesionalno izvršava sve svoje dužnosti i zadatke na teritoriju cijele BiH i doprinosi sigurnosti BiH i svih njenih građana - stoji u saopćenju.

NA VRH