PARLAMENT BiH

Kako će Osmanović zaštititi pravo na bosanski jezik povratnika u RS kada ima isto mišljenje kao Malešević

Autor: S. D.
17.05.2018 15:28
A
A
A

Mirsad Đonlagić, predsjedavajući Kluba poslanika SBB-a, u okviru rasprave o Prijedlogu zakona o dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH u prvom čitanju čiji je on predlagač, na sjednici Predstavničkog doma ocijenio je da je stanje u visokom obrazovanju haotično. On je između ostalog naveo da u BiH postoji osam državnih i 18 privatnih univerziteta.

Đonlagić je istakao da se o problemima u obrazovanju mora početi razgovarati i da je situacija u BiH u ovoj oblasti vrlo kompleksna te da je njegova namjera učiniti određene korake da bi se sistem obrazovanja unaprijedio. Kao jedan od problema naveo je sve manji broj studenata na bh. univerzitetima te da je kvalitet obrazovanja u našoj zemlji narušen.

Zaim Backović, poslanik BPS-a, najavio je da će podržati ovaj zakon te je upozorio i na veliki broj diploma koje su dobivene za nekoliko mjeseci.

Predsjedavajući Kluba poslanika HDZ-a BiH kazao je da je na taj zakon negativno mišljenje dostavila Agencija za visoko obrazovanje BiH.

Poslanik SBB-a Damir Arnaut kazao je da je ovaj zakon koji je predložio Đonlagić jedna od najostvarenijih i najkompetentnijih ličnosti u oblasti visokog obrazovanja, a i da je njegov jedini cilj pri predlaganju ovog zakona bio poboljšanje stanja u visokom obrazovanju.

Arnaut je kazao i da su o ovom zakonu bila još negativna mišljenja Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske te Agencije za osiguranje kvaliteta u kojima se kaže da se tim zakonom ne bi postigli ciljevi navedeni u obrazloženju zakona, a to je podizanje kvaliteta visokog obrazovanja.

Arnaut je kazao da je nevjerovatno da su te sve tri institucije imale isto mišljenje „kao da su ga zajedno pisale i dogovarale se“, a posebno je, kaže, začuđujuće što su o ovom zakonu bila istovjetna mišljenja Adila Osmanovića, ministra civilnih poslova BiH, i ministra prosvjete RS Dane Maleševića.

- Kako će ministar civilnih poslova Adil Osmanović zaštititi pravo na bosanski jezik povratnika u Republiku Srpsku kada ima isto mišljenje kao ministar prosvjete RS Dane Malešević? I upravo se tu ogleda ta nedosljedna politika, gdje se deklarativno Osmanović zalaže za prava povratnika, a kada treba nešto konkretno uraditi, onda ima identično mišljenje Dani Maleševiću - kazao je Arnaut.

O tom zakonu poslanici će se izjašnjavati na kraju sjednice, nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda.

U Predstavničkom domu PSBiH nije bilo rasprave o izmjenama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju. Izmjene predviđaju produženje trajanja službe profesionalnih vojnika do navršenih 40 godina s dosadašnjih 35, odnosno 38 godina.

Nije prihvaćen zahtjev poslanika SDP-a Saše Magazinovića za razmatranje po hitnoj proceduri, ali je odlučeno da taj zakon bude razmatran po skraćenoj proceduri. Izmjene podrazumijevaju preciziranje načina isticanja zastave BiH, pri čemu, kako je istakao Magazinović, trenutno griješe i brojne institucije.

Obavljena je rasprava i o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH predlagača Nikole Lovrinovića, predsjedavajućeg Kluba poslanika HDZ-a BiH.

Za ovaj zakon Ustavnopravna komisija Doma dala je negativno mišljenje, a on je predložio da Dom to mišljenje odbije i da se o njegovom prijedlogu, koji je ustvari prijedlog Ministarstva pravde BiH, izjasni Vijeće ministara BiH.

Inače, za isti ovaj prijedlog prihvaćeno je da se po skraćenoj proceduri razmatra u Domu naroda, ali je i Ustavnopravna komisija tog doma takvom prijedlogu dala negativno mišljenje, koje nije prihvaćeno u Domu naroda, a Komisija je zadužena da ga ponovo razmotri.

Više o:

Parlament BiH