RAZGOVOR Čelnik MMF-a u BiH

Parodi za "Avaz": Državne kompanije rizik su za ekonomiju

E. HALIMIĆ
02.06.2018 20:17

Foto: Parodi: Raditi na smanjivanju poreznog opterećenja rada

Reformska agenda postavila je prije tri godine sveobuhvatan plan, ali je došlo vrijeme da se ponovo naprave prioriteti i fokus preusmjeri, kazao je u razgovoru za “Avaz” Francisko Parodi (Francisco), rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u BiH.  

Prema njegovom mišljenju, ekonomija u Bosni i Hercegovini trenutno prolazi kroz cikličan oporavak.

Očekivani rast

- Očekujemo da će stopa rasta doseći ove godine 3,2 posto, a u narednih tri do pet godina četiri posto samo ako se provedu reforme koje bi imale efekt na strukturalnu transformaciju ekonomije u BiH. Tek tada može doći do rasta životnog standarda i otvaranje novih radnih mjesta na održivim osnovama - istaknuo je Parodi.

Podsjetio je i na preporuke MMF-a da se poboljša poslovno okruženje i smanje troškovi rada.

- U tom smislu, važno je i dalje smanjivati porezno opterećenje i ukidati parafiskalne nameta. Ukoliko sve vlasti ne ulože napore u restrukturiranje i/ili privatizaciju preduzeća u državnom vlasništvu, BiH se neće moći transformirati u modernu i konkurentnu ekonomiju - naglasio je Parodi.

On smatra da upravo državna preduzeća predstavljaju potencijalni fiskalni rizik, umanjuju konkurentnost ekonomije u cjelini, unose distorziju na tržište rada, jer nisu pod nazorom vlada.

Postoji način  

Međunarodni monetarni fond često spominje da je politika uzrok ograničenog ekonomskog rasta. Parodi ističe da su višestruki nivoi vlasti i preklapanje nadležnosti skupi za jednu ekonomiju.

- No, kako i izreka kaže: “Ako postoji volja, postoji i način.” To je i dokazano ranije, početkom ovog stoljeća, kad je saradnja između više nivoa vlasti i više strana omogućila provođenje veoma važnih reformi - pojasnio je Parodi.

Stoga je i reforma javne uprave važna u smislu ograničavanja troškova vlada i unapređenja usluga.

- Mi radimo s Evropskom unijom i Svjetskom bankom u podsticanju vlada da u narednom periodu implementiraju odgovornu i održivu reformu javne uprave - naglasio je Parodi.

Vlada FBiH mora ispuniti obaveze  

- Za zaključenje drugog pregleda proširenog Aranžmana BiH i MMF-a potrebno je da Vlada FBiH dostavi Parlamentu FBiH na drugo čitanje prijedloge zakona o porezu na dohodak i doprinosima. Ti su zakoni važni s aspekta smanjivanja poreznog opterećenja rada i otvaranja novih radnih mjesta. Očekuje se da će se to dogoditi narednih sedmica - pojasnio je Parodi.

NA VRH