KAD BALIJA SUDI BALIJA(GIĆI)MA: Kriminalci uvjetuju policijske inspektore da će lažno svjedočiti ukoliko im se odgodi kazna

The Bosnia Times
30.06.2018 17:26

Prije dvije godine, tačnije dana 15. 9. 2015., lišeni su slobode Faruk Balijagić i Ado Balijagić zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivična djela podstrekavanje na krivično djelo ubistvo, razbojništvo i teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, piše The Bosnia Times

Novinski stupci su bili puni napisa o spektakularnom hapšenju veoma poznatog advokata Balijagića i njegovog sina.

Dana 29. 6. 2018. godine je održan glavni pretres pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u predmetu optuženog Ade Balijagića. Nigdje nijednog novinara…

Na glavnom pretresu saslušan je inspektor MUP-a KS Amer Selak. Očito je da se svjedok Amer Selak nije libio lažno svjedočiti pa je tako negirao da je Nebojša Glavaš osuđivano lice sve do momenta dok ga odbrana nije suočila sa službenom zabilješkom koju je isti sačinio, a iz koje je vidljivo da je Nebojša Glavaš uvjetovao inspektora da će svjedočiti protiv Faruka i Ade Balijagića ukoliko mu se bude odložila kazna zatvora. 

Nadalje, svjedok je posvjedočio da je ključni svjedok tužilaštva Eldan Žigović kriminalno aktivno lice čije navode ni u kojem domenu pripadnici MUP-a nisu provjeravali nego su mu slijepo povjerovali i bez provođenja bilo kakve istražne radnje odmah tražili provođenje posebnih istražnih radnji koje su u ovom postupku od Vrhovnog suda FBiH proglašene nezakonitim.

Svjedok je, osim saznanja da su se posebne istražne radnje provodile nad Nebojšom Glavašom i Eldanom Žigovićem, negirao da su Eldanu Žigoviću davali novac i Nebojši Glavašu odlagali kaznu zatvora na način da su istog vodili na Kliniku za psihijatrijske bolesti Jagomir. 

Odbrana je prigovarala iskazu svjedoka s obzirom na to da je isti lažno svjedočio te će odmah po prijemu prijepisa zapisnika s glavnog pretresa podnijeti krivičnu prijavu protiv inspektora MUP-a KS. Inače, odbrana je preslušavanjem snimaka dobivenim posebnim istražnim radnjama utvrdila da su inspektori MUP-a KS po prethodnom dogovoru s Eldanom Žigovićem i Nebojšom Glavašom iskonstruirali navode iz optužnice, a sve da bi se nanijela šteta Faruku i Adi Balijagiću pa je, također, inspektor MUP-a KS negirao da je vršen pretres porodične kuće Faruka i Ade Balijagića, iako su se po izjavi Eldana Žigovića u istoj nalazile dvije bombe. 

Također je svjedok negirao da su poduzeli bilo koje radnje u pogledu zaštite navodno oštećenih lica, čime odbrana zaključuje da i oni sami nisu smatrali da postoji opasnost po život i imovinu navodno oštećenih lica.

Iako su inspektori MUP-a KS podnijeli prijedlog da se provodu posebne istražne radnje protiv Nebojše Glavaša, brinu se da se neko nije „nakačio na telefon“.

Odbrana posjeduje i audiosnimke dobivene posebnim istražnim radnjama iz kojih nedvosmisleno proizlazi da je Amer Selak na Sudu lagao, s obzirom na to da je sve negirao.

Eto tako „balije“ sude Balijagićima…

NA VRH