Ove godine bit će ukopana i jedna ženska osoba Remzija (Saliha) Dudić

Još jedan tužni ispraćaj: 35 žrtava srebreničkog genocida bit će ukopano 11. jula u Potočarima

N. SMAJOVIĆ

Foto: Tabuti u ''Gradskim grobljima'' Visoko


U ''Gradskim grobljima'' Visoko obavljene su posljednje pripreme za ispraćaj i ukop 35 srebreničkih žrtava genocida, koje će ove godine naći svoj smiraj na dženazi 11. jula u Potočarima. 

Među identificiranim žrtvama najmlađi je Vesid (Hasana) Ibrić, koji je u vrijeme genocida imao 16 godina, dok je najstarija žrtva Šahin (Šabana) Halilović, rođen 1924. godine. 

Ove godine bit će ukopana i jedna ženska osoba, Remzija (Saliha)Dudić, rođena 1975. godine.  

Spisak žrtava koje će biti ukopane 11. jula:

Omer (Mušan) Alić 1963., Muhamed (Ređo) Alić 1978., Fahrudin (Abdulah) Ališević 1972., Suvad (Osman) Avdić 1962., Hazim (Hasan) Beganović 1974., Suad (Muharem) Begović 1974., Kiram (Mustafa) Bektić 1953., Ramo (Hasan) Borić 1955., Bajro (Huso) Budović 1940., Edin (Ahmo) Burić 1977., Salem (Sulejman) Čakanović 1960., Aziz (Esed) Dautbašić 1964., Nijazija (Mustafa) Dudić 1973., Remzija (Salih) Dudić 1975., Avdija (Muhamed) Gušić 1953., Šahin (Šaban) Halilović 1924., Ahmet (Alija) Hasanović 1932., Nesib (Zejnil) Hasanović 1957., Hamdija (Ramo) Hasić 1964., Sejad (Osman) Husejnović 1975., Vesid (Hasan) Ibrić 1979., Šaban (Ibrahim) Ikanović 1960., Hazret (Juso) Kadrić 1972., Nijaz (Nezir) Kadrić 1974., Senad (Šaban) Malić 1975., Feris (Bajro) Mehmedović 1978., Safet (Omer) Merdžić 1949., Hajro (Alija) Muhić 1943., Nesad (Mujo) Mujčinović 1972., Asim (Alija) Mujić 1950., Kadrija (Hajro) Musić 1973., Salih (Hadžo) Selimović 1955., Hamed (Huso) Smajić 1943., Ahmo (Salih) Smajić 1952 i Rizo (Abid) Sulejmanović 1965.

Ispraćaj žrtava srebreničkog genocida planiran je za ponedjeljak, 9. juli, u 10 sati sa Gradskog groblja u Visokom, a kamion s tabutima će se zastaviti u Ilijašu, Vogošći, te pred zgradom Predsjedništva BiH u Sarajevu.

NA VRH

Podijeli članak na