Vraćanje imovine BiH koja se nalazi u drugim zemljama sukcesorima

POZIV VLADAMA Vijeće ministara

Vraćanje imovine BiH koja se nalazi u drugim zemljama sukcesorima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine upoznato je s Informacijom o provedbi Sporazuma o pitanjima sukcesije u vezi sa svim aneksima s osvrtom na zaštitu imovine i prava u Republici Hrvatskoj i Informacijom ministra pravde Bosne i Hercegovine o provedenim aktivnostima Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Vijeće ministara zadužilo je Pregovarački tim BiH u Stalnoj zajedničkoj komisiji viših predstavnika nasljednica bivše SFRJ da intenzivira aktivnosti na realiziranju Sporazuma o pitanjima sukcesije zemalja bivše SFRJ, s ciljem vraćanja imovine BiH koja se nalazi u drugim zemljama sukcesorima, a na što su zemlje potpisnice Sporazuma o pitanjima sukcesije zemalja bivše SFRJ obavezale.

Zadužilo se Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine da, u okviru svoje nadležnosti, intenzivira aktivnosti na zaštiti imovine BiH u Hrvatskoj i Srbiji, te da o poduzetim aktivnostima izvještava Vijeće ministara BiH.

Pozvali su Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, Vladu Republike Srpske i Vladu Distrikta Brčko da zaduži organe nadležne za „pasivni podbilans" da poduzmu sve potrebne mjere i aktivnostl s ciljem zaštite ove imovine.

Vijeće ministara konstatira da je zaključenje bilateralnog ugovora s Hrvatskom o imovinskim odnosima dobrodošlo, ali da njegovo postojanje ne predstavlja preduvjet za povrat imovine Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj, te je zadužen ministar pravde Bosne i Hercegovine da, kao član Pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine u Stalnoj zajedničkoj komisiji viših predstavnika nasljednica bivše SFRJ, u čijoj nadležnosti je implementacija Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ, hitno poduzme sve druge potrebne aktivnosti s ciljem direktne primjene Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ kako bi se osigurao povrat i zaštita pokretne i nepokretne imovine građana i drugih pravnih lica u Bosni i Hercegovini, kao i imovina Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj i drugim zemljama sukcesorima po osnovu samog Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

Povezano
NA VRH