Gdje moj at i ja padnemo sa zidina, neka se podigne bijela džamija

BH. BLAGO Husejnija u Gradačcu, ljepotica stara skoro dva stoljeća

Gdje moj at i ja padnemo sa zidina, neka se podigne bijela džamija

Osim po junaštvu, učenosti i mudrosti, gradačački kapetani ostat će upamćeni i po svojim vakufima kako u Gradačcu tako i u okolnim gradovima. Među značajnijim vakufima je gradačačka džamija Husejnija, koju je 1826. godine dao sagraditi Husein-kapetan Gradaščević, Zmaj od Bosne.  

Kamen krečnjak

Džamija je po njemu i dobila ime. Legenda kaže da se mještani gradačačke čaršije nisu mogli dogovoriti o lokaciji nove džamije, pa je Husein-kapetan morao sam donijeti odluku.

- Tamo gdje ja i moj at zajedno padnemo s gradskih zidina, neka se podigne bijela džamija – bile su njegove riječi.

Legenda kaže da je tada Husein-kapetan razigrao svog dorata po gradskim zidinama, a potom s njih i skočio. Pripovijeda se da su se tamo gdje su ostale utisnute doratove potkove počeli kopati temelji nove džamije.

- Riječ je o centralnoj potkupolnoj džamiji s trijemom koji je natkriven s tri male kupole. To je uobičajen tip džamije na prostorima tadašnjeg Osmanskog carstva. Vanjske dimenzije, uključujući sofe, jesu 18,59 sa 13,90 metara. Za gradnju je korišten kamen krečnjak, a na nekim mjestima zidovi su debeli i do 1,80 metara - kaže profesor historije Amir Mujkanović.

  • Mujkanović: Nestručna saniranja
    Mujkanović: Nestručna saniranja

Dodaje da džamiju Husejniju posebno karakteriziraju bogato ukrašeni kameni portal i munara visoka 35 metara.

- Prvobitno su sve kupole bile presvučene olovom. Tačno na 100. godišnjicu njene gradnje, 24. oktobra 1926., Gradačac je zahvatila strahovita oluja koja je napravila oštećenja na džamiji, posebno na kupolama. Tada je odlučeno da se kupole, umjesto olovnim, presvuku bakrenim limom, što je do 1939. godine i urađeno - pojašnjava Mujkanović.

Znatna oštećenja

U posljednjem ratu Husejnija je znatno oštećena. Po završetku rata nestručno je sanirana i tada su nastala oštećenja na mihrabu i ulaznom portalu. U posljednje dvije godine ponovo se restaurira, a radovi praćeni budnim okom stručnjaka privode se kraju.

Nacionalni spomenik

Graditeljska cjelina Husejnije sastoji se od ulaznih kapija, harema s nišanima, objekta džamije, abdesthane i biblioteke. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 2. novembra 2004. graditeljsku cjelinu Husejnije u Gradačcu proglasila je nacionalnim spomenikom BiH.

Opjevana u narodnim pjesmana

„U Gradačcu gradu bijelome,

Hair čini Husein-kapetane,

Hair čini bijelu džamiju.

Nju mu gradi Salko Sarajlija

Alem meće, alem stati neće…“

(Stihovi narodna pjesma o izgradnji Husejnije)

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

NA VRH