BIH

Federalna vlada proglasila 11. juli Danom žalosti u Federaciji BiH

Sa sjednice u Sarajevu

Fena

5.7.2018

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, koja je završena u Sarajevu, proglasila je 11. juli 2018. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine. 

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine napola koplja, odnosno jarbola, na zgradama Vlade Federacije BiH i institucija Federacije BiH.

Na dan žalosti ne mogu biti održavani programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji BiH.

Medijske kuće na teritoriju Federacije BiH dužne su uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti.

Utvrđen je danas Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH, koji uređuje osnove materijalne podrške porodicama s djecom, utvrđuje materijalna prava za podršku porodicama s djecom, postupak ostvarivanja prava, uvjete i način za ostvarivanje prava, finansiranje materijalne podrške porodici s djecom, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podrške porodicama s djecom.

Federalna vlada utvrdila je i Prijedlog zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje kojim se, s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva, uređuju mjere za zabranu i ograničenje upotrebe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, zabrana njihovog reklamiranja, promocije i sponzoriranja, sprečavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obavezne oznake na pakovanjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere. Zakonom se osniva i Federalna komisija za zaštitu zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provođenjem zakona.

Federalni operativni štab za pitanje migracija informirao je danas Vladu FBiH o stanju u oblasti migracija u BiH, a u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosnu i Hercegovinu.

Vlada je zaključkom podržala napore i aktivnosti Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica BiH, kao i Koordinacijskog tijela za pitanje migracija u BiH - Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH za rješavanje problema s nezakonitim migracijama u BiH, kroz realizaciju Akcijskog plana hitnih mjera koji je donijelo Vijeće ministara BiH, s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice, posebno s istočnim susjedima BiH.

Riječ je o planu za, prije svega, veću i odlučniju kontrolu granice s istočnim susjedima i sprečavanje ulaska migranata u našu zemlju angažiranjem svih policijskih snaga u BiH, uključujući i pripadnike policije u Federaciji BiH u skladu s nadležnostima, ali i stvaranje uvjeta za humano zbrinjavanje migranata u skladu s potpisanim međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava, poštujući zakonske regulative u oblasti migracija i azila.

Vlada Federacije BiH prihvatila je izvještaj Tima za pregovore o kreditu Izvozno-uvozne banke Narodne Republike Kine, uz garanciju Federacije BiH za finansiranje projekta izgradnje Bloka 7-450 MW TE Tuzla.

Potvrđena je prihvatljivost nacrta ugovora o garanciji koji je usaglašen između Federalnog ministarstva finansija i Izvozno-uvozne banke Republike Kine i nacrta ugovora o izdavanju garancije usaglašenog između Federalnog ministarstva finansija i JP ''Elektroprivrede BiH'' d.d. Sarajevo.

Prihvaćena je informacija o provedbi javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupovinu zgrade za trajni smještaj Vlade FBiH u Sarajevu, objavljen 14. 6. 2018. godine, s rokom dostave ponuda do 30. 6. 2018. godine.

Pristigla je jedna ponuda koju je dostavio ''Energoinvest'' d.d. Sarajevo, a odnosi se na kupovinu poslovnog prostora u njegovoj poslovnoj zgradi, objekt B, u ulici Hamdije Čemerlića 2 u Sarajevu, ukupne površina 24.599,65 m2 na 21 etažnoj jedinici. 

Cijena ponuđenog poslovnog prostora iznosi 54.000.000 KM. Oko zgrade postoji mogućnost osiguranja odgovarajućeg broja parking mjesta.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o prošlogodišnjem radu Agencije za bankarstvo FBiH i informaciju o subjektima bankarskog sistema FBiH sa stanjem na dan 31. 12. 2017. godine.

Na današnjoj sjednici doneseno je više kadrovskih odluka i rješenja, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.