USAID Na Jahorini održana konferencija pod nazivom ''Sigurnost snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini''

Usklađivanje zakona s legislativom Evropske unije ključni je korak ka reguliranju sektora plina u BiH

Avaz.ba
05.07.2018 15:47

Usklađivanje državnog i entitetskih zakona s legislativom Evropske unije ključni je korak ka reguliranju sektora plina u Bosni i Hercegovini, zaključak je konferencije ''Sigurnost snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini'', koja je početkom sedmice održana na Jahorini u organizaciji USAID-ovog projekta ''Investiranje u sektor energije''.

Oko stotinu stručnjaka iz svih relevantnih kompanija i donosilaca odluka iz nadležnih institucija također su naglasili nužnost definiranja pozicije plina kao energenta u energetskoj strategiji u BiH, gradnju novog interkonektivnog transportnog gasovoda BiH – region, te nastavak transparentne komunikacije svih relevantnih aktera kao neophodne mjere za reformu sektora plina.

Direktor projekta ''Investiranje u sektor energije'' (USAID EIA) Ognjen Marković istakao je da su na konferenciji vođeni veoma konstruktivni razgovori i da se samo takvom komunikacijom može doći do kvalitetnih rješenja za reguliranje sektora plina. 

- Sve diskusije koje smo vodili na konferenciji ugradit ćemo u prijedloge izvještaja koji trenutno pripremamo, a koji se tiče potencijalnih pravaca razvoja plinske mreže u regionu i Bosni i Hercegovini, primarne legislative, tarifne metodologije i slično. Želimo sa svim relevantnim akterima usaglasiti ovaj izvještaj i tako dobiti jedinstven dokument koji može biti vodilja u budućnosti - naveo je Marković te dodao da reguliran sektor plina ujedno otvara i mogućnost novih investicija.

- Usklađivanje regulativa je ujedno i obaveza Bosne i Hercegovine koju nalaže Treći energetski paket EU. Neispunjavanje ove obaveze podrazumijeva onemogućen pristup novcu iz EU fondova - kazao je Marković.

Projekt ''Investiranje u sektor energije'' (USAID EIA) pokrenut je s misijom podrške razvoja energetskog sektora u BiH koji ima ključni značaj za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U okviru projekta, do sada su realizirani događaji od vitalnog značaja za reformu energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, a jedan od njih je i Energetski samit koji se već četiri godine održava u Neumu.

NA VRH