Radionice Misije OSCE-a u Goraždu: Građani nisu upoznati s praktičnim načinom prijavljivanja korupcije

FENA
10.07.2018 13:59

Foto: Ilustracija

„Jačanje saradnje između zakonodavnih, pravosudnih i izvršnih antikorupcijskih tijela i timova“ bila je tema radionice koja je u Goraždu, u organizaciji Misije OSCE-a u BiH, okupila predstavnike nadležnih tijela za borbu protiv korupcije na kantonalnom i lokalnom nivou te predstavnike pravosudnih i policijskih nivoa uprave.

Željko Vukanović, službenik za demokratizaciju OSCE-a – Terenski ured Foča, kazao je da se na ovaj način nastoji poboljšati njihova međusobna koordinacija i učiniti efikasnijom borba protiv korupcije. 

- Trenutno je u BiH poseban fokus na borbi protiv korupcije. Imamo puno institucija i tijela koja se bave ovom tematikom i pozitivnim zakonskim propisima, imamo tužilaštva, policiju, sudove. Međutim, kao i u svemu, postoje problemi u implementaciji i ovakvi susreti su prilika da se razmijene iskustva, mišljenja i identificiraju problemi i smjernice za ubuduće – kazao je Vukanović. 

On ocjenjuje da je, uprkos pozitivnim zakonskim rješenjima i upostavljenim mehanizmima za borbu protiv korupcije, situacija u praksi drugačija.

- Građani su malo ili nikako upoznati sa svim mogućnostima. Kod njih postoji naklon da ne žele prijaviti korupciju, a ako i prijave, žale se na sporost postupka. Pošto je veliki broj institucija i tijela koja se bave ovim problemom, obično ne znaju ni kome da prijave, tako da trebamo iznaći način kako da se najbolje sve to približi građanima – ističe Vukanović.

Vlada BPK Goražde usvojila je Akcioni plan za sprečavanje i borbu protiv korupcije na nivou BPK 2016. godine na bazi kojeg je i formirano Tijelo za sprečavanje i borbu protiv korupcije čiji je zadatak da prikuplja informacije i koordinira aktivnostima u ovoj oblasti.

Prema riječima koordinatora ovog tijela Elmira Pilava, do sada se u okviru izvršne i zakonodavne vlasti radilo na izradi planova borbe protiv korupcije i planova integriteta.

- Trenutno radimo na prikupljanju informacija dok, s druge strane, postoje institucije i organi koji imaju zakonska ovlaštenja za istraživanje i procesuiranje koruptivnih radnji. Naša je zadaća prvenstveno prevencija korupcije i koordinacija – kazao je Pilav, izrazivši nadu da se stvaraju pretpostavke za sistemsku borbu protiv korupcije.

- Od politike i kapaciteta unutar institucija zavisi kako će se te stvari dalje odvijati i koliko će borba protiv korupcije biti efikasna – kazao je koordinator Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije Vlade BPK Goražde.

Tagovi

Foča BiH Goražde
NA VRH