Federalna vlada donijela odluke za unapređenje zračnog prometa FBiH

Fena
24.07.2018 18:07

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru usvojila nekoliko odluka o usvajanju programa utroška sredstava transfera javnim preduzećima za unapređenje zračnog saobraćaja Federacije BiH, utvrđenih budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. 

Usvojen je program utroška sredstava kapitalnog transfera i JP Aerodrom Bihać odobreno 2.500.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za izgradnju kompleksa aerodroma u Bihaću (aerodromske zgrade, poletno-sletne staze i infrastruktura).

Kroz tekući transfer je JP Aerodrom Tuzla određen iznos od 430.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za troškove sirovina i materijala, sitnog inventara i HTZ opreme, troškove energenata, osiguranja i korištenja sistema za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljage, te za naknade za odobravanje programa sigurnosti i naknade za provođenje stručnoga nadzora aerodromskih operatera, kao i za troškove tekućeg održavanja objekata i opreme, troškove stručnog osposobljavanja zaposlenih, troškovi PTT komunikacija i komunalnih usluga, troškove plaća, doprinosa i naknada uposlenika i troškovi osiguranja medicinskoga servisa.

Istom aerodromu je, kroz kapitalni transfer, odobreno 2.500.000 KM. Sredstva su namijenjena za izgradnju objekta - atrij s poslovnim prostorijama parkingom i vanjskim uređenjem, nabavku namještaja i opreme za uređenje enterijera putničkog terminala, uredskoga namještaja, stolica za javni prostor i šalteri, radove na pripremi, frezanju i asfaltiranju dijela oštećenih površina na PSS-i, nabavku FIDS sistema, putničke stepenice, mješoviti građevinski stroj utovarivač-rovokopač, izgradnju objekta i nadstrešnice za vozila i opremu, te ostalu aerodromsku opremu.

Usvojen je program utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima - Unaprjeđenje zračnog saobraćaja Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar“ utvrđenih u budžetu FBiH za 2018. godinu u iznosu od 430.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za troškovi uposlenih (plaće, topli obrok, prijevoz), troškovi osiguranja imovine i osoba za 2018. godinu, troškovi energenata (gorivo, mazivo), redovita edukacija i školovanje osoblja u domaćim i inozemnim centrima, troškovi vanjskog revizora, sudjelovanje na sajmovima, troškovi redovnog ljekarskog pregleda djelatnika i troškovi redovitog održavanja opreme (rezervni dijelovi).

Za JP Aerodrom Mostar je, kroz kapitalni transfer, izdvojen iznos od 2.500.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za izradu projektne dokumentacije za potrebe širenja zgrade (idejni, glavni projekt i revizija), izradu Master plana Aerodroma Mostar, izradu servisne ceste, nabavku priključaka za traktor, aneks radova na širenju stajanke, sanaciju rasvjete uzletno-sletne staze, sanaciju piste, nabavku i ugradnju parking uređaja za samostalnu naplatu, nabavku vozila s nadogradnjom za ornitološku službu, proširenje postojeće terminalne zgrade (faza 2), projektiranje i nabavka radio relejnoga sistema i opreme, nabavka, ugradnja i implementacija sistema  za upravljanje zračnom lukom s digitalizacijom postojeće arhive i adaptacijom njene postojeće wireless mreže te usluge nadzora, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

NA VRH