Lukavac: Poduzeti hitni koraci na rješavanju problema zbog nesreće

Fena
05.08.2018 17:54

Kompanija Global Ispat Koksna Industrija Lukavac poduzela je korake na sanaciji i hitnom rješavanju problema uzrokovanog nesrećom na razdvajaču sirovog katrana RJ Kondenzacija, koja se dogodila u petak.

Iz kompanije navode da prema postojećem planu aktivnosti i djelovanja u kriznim situacijama, svi interventni timovi GIKIL-a su bili spremni da na novonastalu situaciju odreaguju odmah.

- Urgentno izvršavanje ključnih zadataka drugog dana nakon nesretnog događaja bilo je spriječeno naredbama i istražnim radnjama nadležnih organa, te nastavak uslijedio tek od popodnevnim satima. Sve ovo za posljedicu je imalo znatno usporavanje uspostavljanja normalnih procesnih parametara kojima bi se smanjile i posljedice nagativnog uticaja na okoliš, koje su prioritet, dok je javnosti prenesena slika nesnalaženja rukovodstva i radnika GIKIL-a u rješavanju ključnih problematika, u momentu kada se ulažu nadljudski napori svih uposlenih - saopćeno je.

U cilju postizanja normalnih procesnih parametara u RJ Kondenzacija, pokrenuta je procedura smanjenja proizvodnje u fabrici Koksara.

Navodi se da se nesreća dogodila u vrijeme vršenja radova na sanaciji postojećih rezervoara, a kojima su prethodile aktivnosti za njihovu potpunu zamjenu.

- Aktivno se vrše radovi, u tri smjene, na pripajanju procesnih vodova na rezervoar R 28 koji, prema tehničkom rješenju, treba da preuzme funkciju razdvajača katranske vode. Angažovana je ovlaštena firma za zbrinjavanje otpada, koja će radove izvršiti u roku od pet dana u tri faze: zbrinjavanje tečnog otpada, zbrinjavanje čvrstog otpada, te čišćenje i sanacija, a sve u cilju maksimalnog smanjenja negativnog uticaja na okoliš, unutar i van kruga kompanije - ističe se u saopćenju GIKIL-a.

Dodaje s da vanredne analize otpadne vode, uključujući i uliv u rijeku Spreču, u laboratorijama GIKIL-a vode stručna lica kontinuirano.

Posljednje od njih su pokazale da u uzorkovanoj vodi nema primjesa izuzetno opasnih materija kao što su cijanid i rodanid, što olakšava daljnje postupke neophodnih sanacija. U skladu s tim, angažovan je i ovlašteni institut koji će također vršiti uzorkovanje otpadnih voda i rijeke Spreče svakog dana, sve do potpunog normalizovanja stanja.

Kompanija GIKIL će angažovati relevantni institut i za dodatno mjerenje zagađenosti zraka kako bi se utvrdila stvarna koncentracija NH3 i drugih polutanata u zraku.

- Sigurnost tehhničko-tehnoloških procesa i zaštita na radu, u ovom momentu, su na maksimalnom nivou u GIKIL-u. Uz već pomenuto smanjenje, sva proizvodnja u fabrikama se odvija neometano, te kada je u pitanju bezbjedonosni aspekt, radnici i građani nemaju razloga za paniku. Zdravstveno stanje povrijeđenih radnika koji su zadržani na bolničkom liječenju, prema posljednjim informacijama, je stabilno. Predstavnici rukovodstva i sindikata kompanije su kontinuirano u kontaktu sa kolegama i članovima porodica povrijeđenih, a nakon planiranog obilaska pružit ćemo i dodatne informacije - zaključuje se u saopćenju GIKIL-a.

Kompanija Global Ispat Koksna Industrija Lukavac poduzela je korake na sanaciji i hitnom rješavanju problema uzrokovanog nesrećom na razdvajaču sirovog katrana RJ Kondenzacija, koja se dogodila u petak.

Iz kompanije navode da prema postojećem planu aktivnosti i djelovanja u kriznim situacijama, svi interventni timovi GIKIL-a su bili spremni da na novonastalu situaciju odreaguju odmah.

- Urgentno izvršavanje ključnih zadataka drugog dana nakon nesretnog događaja bilo je spriječeno naredbama i istražnim radnjama nadležnih organa, te nastavak uslijedio tek od popodnevnim satima. Sve ovo za posljedicu je imalo znatno usporavanje uspostavljanja normalnih procesnih parametara kojima bi se smanjile i posljedice nagativnog uticaja na okoliš, koje su prioritet, dok je javnosti prenesena slika nesnalaženja rukovodstva i radnika GIKIL-a u rješavanju ključnih problematika, u momentu kada se ulažu nadljudski napori svih uposlenih - saopćeno je.

U cilju postizanja normalnih procesnih parametara u RJ Kondenzacija, pokrenuta je procedura smanjenja proizvodnje u fabrici Koksara.

Navodi se da se nesreća dogodila u vrijeme vršenja radova na sanaciji postojećih rezervoara, a kojima su prethodile aktivnosti za njihovu potpunu zamjenu.

- Aktivno se vrše radovi, u tri smjene, na pripajanju procesnih vodova na rezervoar R 28 koji, prema tehničkom rješenju, treba da preuzme funkciju razdvajača katranske vode. Angažovana je ovlaštena firma za zbrinjavanje otpada, koja će radove izvršiti u roku od pet dana u tri faze: zbrinjavanje tečnog otpada, zbrinjavanje čvrstog otpada, te čišćenje i sanacija, a sve u cilju maksimalnog smanjenja negativnog uticaja na okoliš, unutar i van kruga kompanije - ističe se u saopćenju GIKIL-a.

Dodaje s da vanredne analize otpadne vode, uključujući i uliv u rijeku Spreču, u laboratorijama GIKIL-a vode stručna lica kontinuirano.

Posljednje od njih su pokazale da u uzorkovanoj vodi nema primjesa izuzetno opasnih materija kao što su cijanid i rodanid, što olakšava daljnje postupke neophodnih sanacija. U skladu s tim, angažovan je i ovlašteni institut koji će također vršiti uzorkovanje otpadnih voda i rijeke Spreče svakog dana, sve do potpunog normalizovanja stanja.

Kompanija GIKIL će angažovati relevantni institut i za dodatno mjerenje zagađenosti zraka kako bi se utvrdila stvarna koncentracija NH3 i drugih polutanata u zraku.

- Sigurnost tehhničko-tehnoloških procesa i zaštita na radu, u ovom momentu, su na maksimalnom nivou u GIKIL-u. Uz već pomenuto smanjenje, sva proizvodnja u fabrikama se odvija neometano, te kada je u pitanju bezbjedonosni aspekt, radnici i građani nemaju razloga za paniku. Zdravstveno stanje povrijeđenih radnika koji su zadržani na bolničkom liječenju, prema posljednjim informacijama, je stabilno. Predstavnici rukovodstva i sindikata kompanije su kontinuirano u kontaktu sa kolegama i članovima porodica povrijeđenih, a nakon planiranog obilaska pružit ćemo i dodatne informacije - zaključuje se u saopćenju GIKIL-a.

NA VRH