Saopćenje za javnost

Saša Magazinović o 10 neispunjenih obećanja Denisa Zvizdića

Avaz.ba
14.08.2018 10:25

Predsjednik Glavnog odbora SDP-a BiH i zastupnik u Parlamentu BiH Saša Magazinović smatra da je ovaj mandat vlasti obilježio veliki broj neispunjenih obećanja, a da su u zamazivanju očiju narodu prednjačili oni na najvišim funkcijama. 

U tom smislu podsjetio je na „prvih 10“ neispunjenih obećanja predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića, a koje je dao u svom prvom obraćanju Parlamentu kada je tražio i dobio glasove većine poslanika za izbor na ovu visoku političku funkciju, saopćeno je iz SDP-a.

- Naši stari kažu da je čovjek gospodar riječi dok je ne izgovori, a poslije toga postaje njen rob. Denis Zvizdić je na samom početku mandata postao rob više od 12.700 riječi koje je izgovorio u ekspozeu u Parlamentu BiH dajući svakojaka obećanja. 

Zbog toga Parlament BiH, ali i javnost u cjelini, ima pravo znati, a Zvizdić ima obavezu da objasni zašto nije ispunio ono što je obećao - smatra Magazinović i podsjeća na neka od neispunjenih obećanja:

1. Zbog čega nije ispunjeno obećanje o osnivanju Vijeća za nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, koju bi činili najviši predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti države i entiteta, čelnici obavještajne i najvažnijih policijskih agencija, a koje bi bilo zaduženo za koordinaciju svih aktera sigurnosnog sektora i strategijsko upravljanje sektorom sigurnosti?

2. Zašto nije ispunjeno obećanje o osnivanju Banke za obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine?

3. Zašto nije ispunjeno obećanje da će poseban akcent biti stavljen na položaj mladih u BiH i da će biti donesena Nacionalna strategija za mlade za period 2015. - 2025.?

4. Zašto nije ispunjeno obećanje da će se veliki i prepoznatljivi kulturni događaji u BiH, kao i svi sportski strukovni savezi, koji su registrirani na nivou Bosne i Hercegovine, finansirati iz budžeta BiH umjesto neselektivnog finansiranja brojnih udruženja i organizacija koje bi u principu trebale biti finansirane sa entitetskog, kantonalnog ili općinskog, a ne sa državnog nivoa?

5. Zašto nije „obnovljena i ojačana Direkcija za evropske integracije“?

6. Zašto nije provedeno zakonsko, kadrovsko i materijalno osposobljavanje i jačanje institucija zaduženih za provođenje mjera unutrašnje sigurnosti za koje je obećano da će biti visoko na listi prioriteta Vijeća ministara, te poboljšanje selekcije i profesionalnog razvoja kadrova u policijskim agencijama, kao i podizanje ličnog standarda policijskih službenika?

7. Šta se desilo sa obećanjem da će težište budućih aktivnosti Vijeća ministara biti usmjereno na borbu protiv svih oblika terorizma, borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije, protiv trgovine narkoticima i ljudima, ilegalnih migracija, te uspostavljanje djelotvornog mehanizma zaštite i spašavanja?

8. Zašto nije izrađen dokument „Sigurnosne politike Bosne i Hercegovine za period 2015.-2025."

9. Zašto nije ispunjeno obećanje o uspostavljanju Agencije za mala i srednja preduzeća BiH?

10. Zašto nije napisan i Parlamentu poslan na usvajanje obećani Zakon o strateškim investicijama u Bosni i Hercegovini?

- Na koncu treba reći da je lista neispunjenih obećanja mnogo duža i da javnost zaslužuje odgovore na pitanja o ispunjenju obećanog. Ako već predsjedavajući Vijeća ministara nije tražio periodične izvještaje o radu ministara, što je također obećao, mi poslanici ćemo to tražiti. Vrijeme je da se u politici počnu vrednovati djela - zaključio je Magazinović.

NA VRH