ZDRAVSTVO Grad sufinansira troškove vantjelesne oplodnje

Prof. dr. Čehić: Veliki korak za humanu reprodukciju u Zenici

Konačno napravljen pomak

D. PAŠALIĆ
20.08.2018 16:40

Grad Zenica, putem Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, oglasio je poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje, a prema uvjetima iz Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje. 

Pad nataliteta

Rezultat je to inicijative koju je u maju prošle godine podnio Jasmin Hodžić, vijećnik SBB-a i zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Zenica.

- Sve je veći broj lokalnih zajednica u BiH koje izdvajaju novac iz budžeta za sufinansiranje vantjelesne oplodnje bračnim parovima s problemom steriliteta. U BiH je posljednjih godina zabilježen znatan pad nataliteta, a, prema procjenama, u našoj zemlji postoji skoro 90.000 bračnih parova koji imaju problem sa začećem - kazao je Hodžić, obrazlažući tada svoju inicijativu, a koji je inače zaposlen kao specijalista ginekologije i akušerstva u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Šta sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje znači u praksi, objasnio je za Avaz.ba prof.dr. Ermin Čehić, načelnik Centra za humanu reprodukciju u Zenici, koji predstavlja jedinu javnu instituciju na nivou Bosne i Hercegovine.

- To je dobar i veliki korak koji omogućava svim stanovnicima Zenice, koji imaju prijavljeno prebivalište duže od tri godine, da refundiraju dio troškova koji su im nužni za neki od postupaka humane reprodukcije – pojašnjava prof. dr. Čehić.

U izradi inicijative vijećnika Hodžića, svoje dugogodišnje iskustvo rado je podijelio i sam prof.dr. Čehić, koji je nesebično pomogao njenoj izradi.

- Naravno da sam bio konsultiran, jer smo gledali da napravimo maksimalno dobre uvjete za sve pacijentice koje trebaju ovakve usluge, budući da mi, kao državna institucija, raspolažemo svim podacima nužnim za donošenje jednog ovakvog troškovnika – kaže on.

Polovina troškova

Posebno ističe da svi pacijenti, koji su sa prebavilštem u gradu Zenici, putem nekog od vida osiguranja, imaju pravo na dijagnostičke procedure, a koje predstavljaju gotovo polovinu troškova, na teret zdravstvenog osiguranja.

Zahvaljujući Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK, na čijem čelu je Mirzeta Subašić (SBB), koji je uspješno realizirao projekt uvođenja premije-markica, svi oni koju imaju markice, nemaju čak ni participaciju.

Na kraju, načelnik Čehić ističe da pacijenti mogu doći u Centar za humanu reprodukciju u Zenici da dobiju predračun na osnovu kojeg će im biti dodijeljen novac ili da im se, pak, izvrši usluga, pa da nakon toga dobiju refundaciju sredstava namijenjenih za humanu reprodukciju.

20.000 maraka

Raspodjela sredstava se vrši po zahtjevu u ukupnom iznosu za 2018. godinu od 20.000 KM, u vidu jednokratne novčane pomoći do utroška sredstava za tekuću godinu. Iako se radi o izuzetno malim sredstvima, budući da jedan postupak košta od 6.000 do 10.000 KM, konačno je napravljen pomak kada se radi o vantjelesnoj oplodnji na području Zenice.

NA VRH