Vlada FBiH usvojila plan poslovanja “Autocesta Federacije BiH”

SARAJEVO Usvojen dnevni red

Vlada FBiH usvojila plan poslovanja “Autocesta Federacije BiH” Na dnevnom redu zakon o stečaju

Vlada FBiH na današnjoj sjednici dala je saglasnost na plan poslovanja JP ''Autoceste FBiH'' d.o.o. Mostar za period 2018. - 2020. godina, koji određuje temeljne strateške ciljeve da bi, realizacijom poslovne aktivnosti, bili postignuti najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autoceste i brzih cesta. 

Glavni ciljevi odnose se na zasnivanje rada na ekonomskim principima, samoodrživost, osiguranje usluga održavanja, projektiranja i izgradnje dionica autoceste za koje postoje izvori finansiranja, nastavku aktivnosti na pronalasku optimalnih izvora sredstava koji će osigurati intenziviranje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, izvlaštenja zemljišta i nastavka izgradnje dionica.

Planirano je i unapređivanje usluge korisnicima kroz postpaid plaćanje, uvođenje smart kartica te stalno poboljšanje IT infrastrukture i povećanje prihoda od akciza na gorivo.

''Autoceste FBiH'' planiraju u ovom trogodišnjem periodu ukupne prihode od 675.940.000 KM, od čega u 2018. godini 200.450.000 KM, u 2019. od 241.750.000 KM i u 2020. od 215.740.000 KM. Od ukupno planiranih prihoda, najveći dio od 535.000.000 KM planiran je iz akciza te 118.000.000 KM od cestarina.

Za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Federacije BiH, jer će biti osigurana iz izvornih prihoda ''Autoceste FBiH''.

Vlada će razmatrati i Prednacrt zakona o likvidacijskom postupku, kojim je propisano da se ovaj postupak provodi pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH nad pravnom osobom i služi potpunom namirenju svih povjerilaca unovčenjem njegove imovine. Nakon provedene likvidacije i namirenja povjerilaca, preostala imovina pravne osobe dijeli se članovima srazmjerno njihovom sudjelovanju u vlasništvu. 

Federalna vlada je odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.603.738,57 KM uplaćenih u budžet FBiH u 2017. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Od ukupnog iznosa 1.528.425 KM je namijenjeno za finansiranje programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija.

Zakon o stečaju, čiji je prijedlog na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj.

Predstečajni postupak provodi sud prije pokretanja stečajnog postupka radi finansijskog i operativnog restrukturiranja dužnika.

Sud, također, vodi finansijsko i operativno restrukturiranje s ciljem zaključenja sporazuma u predstečajnom postupku, između povjerilaca i dužnika o načinu namirenja potraživanja povjerilaca radi poboljšanja likvidnosti i solventnosti dužnika.

Preuzmite aplikacije Dnevnog avaza za Android i iOS.

Povezano
NA VRH