Ponovo pripremljena inicijativa za Vijeće ministara BiH

Pet godina ignoriraju zahtjev za spašavanje vile u Trpnju

U početku smo tražili da se objekt uknjiži na FBiH, poslije i na državu BiH, samo da se regulira - ističe Korać

M.R.S.
03.09.2018 15:45

Vila u Trpnju godinama propada

Pet godina se čeka odgovor Vijeća ministara BiH, odnosno Komisije za državnu imovinu, na zahtjev Federacije BiH da Dom odmora u Trpnju bude izuzet od zabrane raspolaganja imovinom kako bi ova vila konačno bila uknjižena na FBiH ili BiH, čime bi se izbjegla opasnost da naša zemlja ostane bez ove imovine.

Ovo je vidljivo iz informacije Službe za zajedničke poslove FBiH koju je nedavno razmatrala Vlada FBiH, i to tri mjeseca nakon što joj je dostavljena.

Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, kazao nam je da je Služba, u skladu sa zaključkom sa pretposljednje sjednice Vlade, sačinila inicijativu za rješavanje pitanja statusa vile u Trpnju, koju premijer FBiH treba uputiti Vijeću ministara. Ovakva inicijativa bila je sačinjena i prije godinu.

- Zbog nekog razloga, iz Komisije za državnu imovinu ne odgovaraju. U početku smo tražili da se objekt uknjiži na FBiH, poslije i na državu BiH, samo da se regulira. Donesena su nova zakonska rješenja u Hrvatskoj. Ne znam kako će se to završiti – istaknuo je Korać.

NA VRH