STAVOVI Saopštenje za javnost zastupnika u Predstavničkom domu Parlamentu FBiH

Faruk Ćupina pozvao kolege da do kraja mandata usvoje Zakon o pravima demobilisanih boraca

Potrebno je osuditi politička manipulisanja, te bahato političko ponašanje vodećih predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji

Avaz.ba
06.09.2018 21:05

Faruk Ćupina: Moralna obaveza

Ponukan jučerašnjim događajima na ulicama Sarajeva, a očito pogođen sukobima demobilisanih boraca i policajaca, kao aktuelni zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Faruk Ćupina oglasio se saopćenjem za javnost. Njegovo obraćanje prenosimo u cijelosti.

- Osjećam moralnu i profesionalnu dužnost da ovim saopštenjem skrenem pažnju na neodgovorno i neprimjereno ponašanje rukovodećih predstavnika aktuelne zakonodavne i izvršne vlasti Federacije BiH prema pitanju Prijedloga Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.  

Predstavnički dom Parlamenta FBiH 23. maja 2018. godine usvojio Zaključak broj: 01-02-921/18 (od 28.05.2018. godine) kojim je zadužio resorno ministarstvo i Vladu FBiH da dostave Prijedlog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u hitnu proceduru u roku od 30 dana uz obavezu da se u isti ugradi pitanje javne objave jedinstvenog registra boraca i boračkih naknada. Istovremeno, Predstavnički dom se predmetnim Zaključkom obavezao da će najkasnije u roku od 30 dana razmatrati Prijedlog Zakona o boračkim udruženjima od posebnog značaja s tim da isti adresira i problematike broja i finansiranja boračkih udruženja.

Uočene tendencije

Radno tijelo Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koje je izradilo navedeni akt su činili predstavnici resornog ministarstva, rukovodeći nosioci Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predstavnici demobilisanih boraca, te zastupnici ovog doma, između ostalih, gosp. Šemsudin Kavazović, te moja malenkost, i to da u svojstvu pravnika/advokata doprinesem izradi kvalitetnog akta. 

U toku rada ovog tijela uočili smo da postoji tendencija resornog ministra i rukovodećih zvaničnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da predmetni zakon kreiraju u formi Nacrta. Prema odredbama članova 163. do 171. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koji i impliciraju implementaciju odredbi članova 173. do 183. istog, uočili smo da navedeni subjekti zagovaraju proces izrade legislativnog akta koji u optimalnim prilikama može trajati od tri do pet mjeseci, a u praksi rada ovog doma, nažalost, i mnogo duže. S obzirom na zahtjeve demobilisanih boraca, te interes rješavanja istih, kao i poznavanje razlike između Nacrta i Prijedloga akta, smatrali smo da je apsolutno nedopustivo izraditi predmetni zakon u formi Nacrta. Na zadovoljstvo, prvenstveno predstavnika demobilisanih boraca, ali i članova radnog tijela koji su insistirali na formi Prijedloga Zakona, navedeni Zaključak je jednoglasno usvojen na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Nažalost, bh. javnost je imala priliku primjetiti da su se određene političke opstrukcije pri donošenju ovog Zakona nastavile u toku rada Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, gdje je nakon usvajanja Prijedloga, uočeno da su dva doma, Prijedlog Zakona usvojila u različitim tekstovima. Prema odredbama Poslovnika oba doma formirana je Zajednička komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona, koja je na vrlo netransparentan i neprimjeren način vodila cijeli proces. Ono što izdvajam jeste član 199. Poslovnika Predstavničkog doma FBiH, te član 196. Poslovnika Doma naroda Parlamenta FBiH koji, između ostalog, kažu: "Ako se ni u Zajedničkoj komisiji ne postigne saglasnost ili ako jedan od domova ne usvoji tekst koji je predložila Komisija, sporni prijedlog zakona ili drugog akta se skida sa dnevnog reda sjednice Predstavničkog doma“, odnosno: „...se skida s dnevnog reda sjednice Doma naroda o čemu predsjedavajući obavještava premijera/predsjednika Vlade kako bi on odlučio hoće li postupiti saglasno njegovim ovlaštenjima utvrđenim u Ustavu Federacije.“ 

Časni i racionalni zahtjevi

Ove odredbe impliciraju da je upravo nemogućnost usvajanja identičnog teksta zapravo i razlog za skidanje predmetnog Prijedloga Zakona sa dnevnog reda sjednica. Drugim riječima, politička zloupotreba ovog legislativnog procesa je dovela do toga da su demobilisani borci još jednom izigrani, te njihova prava na tri zaista opravdana zahtjeva u potpunosti obezvrijeđena.

Ono što je naročito važno istaknuti jeste da je potrebno osuditi politička manipulisanja, te bahato političko ponašanje vodećih predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH koje je jučer i uzrokovalo manifestacije nemilih scena na ulicama Sarajeva. Demobilisani borci i policijske jedinice ove zemlje su pokazali i pokazuju svoju vjernost Bosni i Hercegovini. Oni nisu suprostavljene strane, njihov zajednički cilj jeste borba protiv nezakonitih i kriminalnih aktivnosti, te zaštita prava građana ove zemlje. Nažalost, jučer smo vidjeli do koje granice su se neodgovorne političke elite spremne igrati s pravima naših građana, a sve u svrhu zaštite svojih vlastitih interesa i interesa sebi podobnih. Smatram da opravdani zahtjevi demobilisanih boraca nikako ne mogu biti uzrok bipolarizacije bh. društva, taj uzrok može biti samo nečasni odgovor aktuelne vlasti na njihove opravdane zahtjeve.

Stoga koristim ovu priliku te mogućnost javnog saopštenja da pozovem svoje kolege u zakonodavnoj vlasti u Federaciji BiH, ali i izvršnu vlast u FBiH da problematiku demobilisanih boraca tretira unutar preostalog aktuelnog mandata, na zakonit i adekvatan način, a prvenstveno štiteći interese demobilisanih boraca i odgovarajući pozitivno na njihova tri časna i racionalna zahtjeva. Smatram da je donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica naša dužnost, navodi se u saopšenju Faruka Ćupine, zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

NA VRH