OGROMNA ODSTUPANJA Direktor IDDEEA-e Arif Nanić potvrdio za "Avaz"

Dramatično: Više od 251.000 registriranih birača ne posjeduje ličnu kartu

Agencija na čijem se čelu nalazi veliku razliku u broju izdatih važećih dokumenata i biračkog spiska konstatirala u komunikaciji s CIK-om

S. DEGIRMENDŽIĆ
18.09.2018 19:05

Arif Nanić: Velike razlike u brojkama

Foto: ARHIV

U izvode iz centralnog biračkog spiska za predstojeće opće izbore zaključno s 23. avgustom upisano je tačno 3.352.993 birača. Broj građana BiH koji su u posjedu lične karte iznosi 3.101.473. To znači da se na biračakim spiskovima nalazi  251.520 hiljada birača - građana starijih od 18 godina, koji nemaju ličnu kartu. 

Potvrdio je to za "Avaz" Arif Nanić, direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Dodaje da je agencija na čijem se čelu nalazi ogromnu razliku u broju izdatih važećih dokumenata i biračkog spiska konstatirala u komunikaciji s Centralnom izbornom komisijom (CIK) BiH. 

- U saradnji s CIK-om ćemo narednih dana pokušati otkriti kako se to moglo desiti. I mene to lično zanima. Mada je više faktora koji utiču na ovaj broj, ali on je ipak prevelik - ističe Nanić. 

Pojašnjava kako nije nepoznata činjenica da se glasati može sa pasošem i bez lične karte, ili pristupiti glasanju pod uslovom da imate prebivalište, odnosno da ukupan birača sa spiska i građana koji imaju važeću ličnu kartu ne mora biti identičan. Ipak i sam priznaje kako se radi o ogromnim razlikama zbog čega očekuje hitni sastanak predstavnika IDDEEA i CIK-a. Također, Nanić je potcrtao da IDDEEA  nije nadležna za unošenje podataka u evidencije na osnovu kojih se pravi presjek Centralnog biračkog spiska:

IDDEEA je odgovorna samo za tehničko vođenje Centralnog biračkog spiska, odnosno nije nadležna za obradu podataka nego samo za pravilno funkcionisanje servera, aplikacija, te mreže za prijenos podataka. 

Za podatke, njihovu obradu i tačnost, prema  njegovim riječima, isključivo su nadležna ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno matični uredi, jer se Centralni birački spisak kreira na osnovu podataka iz evidencije jedinstvenog matičnog broja, prebivališta i boravišta, te ličnih karata, koje samo i isključivo dostavljaju nadležni MUP-ovi.

- Ako nam nadležni MUP ne dostavi podatak da je neka osoba umrla, ime te osobe onda ostaje na spisku - zaključuje Nanić. 

NA VRH