IZBORI Federalna Vlada još 2015. naložila uspostavu razmjene podataka na nivou FBiH

Čampara je odgovoran jer su na biračkom spisku još uvijek imena umrlih osoba

Nadležni trebaju odgovoriti: Je li neimanje lične karte što je kažnjivo jednim zakonom, nekažnjivo u provedbi drugog zakona?

S.DEGIRMENDŽIĆ
20.09.2018 15:42

Centralni birački spisak u BiH sadrži imena i umrlih osoba

Uoči predstojećih izbora u BiH, 7. oktobra, bilo kakva nejasna informacija u vezi sa izbornim procesom veže se za regularnost izbora, jer godinama varani birači i „na hladno pušu“ . Tako je nove sumnje u ispravanost Centralnog biračkog spiska (CBS) izazvala i informacija da od 3.352.993 glasača ,koliko ih je na tom spisku, njih čak 251.520 nema ličnu kartu.  

 Obrada i tačnost

Za sada niko nema odgovor na pitanje , kako je moguće da ovoliki broj građana BiH nema ovaj identifikacioni dokument čije je posjedovanje zakonska obaveza .

Iz Centralne izborne komisije BiH i Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) odaslali su poruke da se neposjedovanje lične karte ne može odraziti na biračko pravo građana ukoliko posjeduju važeći pasoš ili vozačku dozvolu.

Iz CIK-a i IDDEEA-e odbacuju i bilo kakvu odgovornost za veliki broj imena umrlih osoba koja godinama stoje na CBS-u i koja su prema dosadašnjim saznanjima i zloupotrebljavanja.

Ne treba zaboraviti da se Centralni birački spisak kreira i na osnovu Zakona o ličnoj karti, pa u tom smislu nadležni trebaju odgovoriti: je li neimanje lične karte što je kažnjivo jednim zakonom, nekažnjivo u provedbi drugog zakona?

 Opći interes

Zašto niko od nadležnih za ažuran i birački spisak bez mrtvih ili bez onih koji su se odrekli državljanstva , ne pita Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova na čelu s Aljošom Čamparom, zašto nije ispoštovao nalog Vlade FBiH iz 2015 .godine.?

  • Čampara: Niko ga ne poziva na odgovornost
    Čampara: Niko ga ne poziva na odgovornost

Tada je Čampara zadužen da osigura nesmetano funkcioniranje Jedinstvenog centralnog matičnog registra, (JCMR), te da intenzivira dogradnju sistema u cilju uspostave razmjene podataka iz Matične knjige umrlih,a ovaj posao okarakterisan je od „općeg interesa“.

Da je Čampara uradio svoj dio posla i proveo neophodne procedure koje će omogućiti nesmetan rad tog sistema koji predviđa uvezivanje ostalih registara podataka s onim u FMUP-u, danas na biračkom spisku ne bi bilo mrtvih, a vjerovatno bi se znalo i zašto neko nema ličnu kartu,pogotovo ovoliki broj građana.

  • Faksimili zaključaka Vlade BiH: Čampara nije postupio po nalogu Vlade FBiH
    Faksimili zaključaka Vlade BiH: Čampara nije postupio po nalogu Vlade FBiH

Jer, da je u potpunosti zaživio JCMR,svaka promjena podataka iz matičnih knjiga automatski bi bila evidentirana u bazama podataka koji se prosljeđuju CIK-u.

Prema Izbornom zakonu BiH, za podatke, njihovu obradu i tačnost na CBS-u isključivo su nadležna ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno matični uredi. Jjer s Centralni birački spisak kreira se na osnovu podataka iz evidencije o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu koje samo i isključivo dostavljaju nadležni MUP-ovi.  Trenutno, i kada CIK i IDDEEA dobiju podatak od primjerice nekog fizičkog lica da mu je neki srodnik umro, oni ne mogu izbrisati iz evidencija ime te osobe, nego to mogu učiniti samo ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno matični uredi. 
NA VRH