SJEDNICA Sredstva će biti prenesena JU ''Autoceste FBiH''

Federalna vlada prihvatila zajam za izgradnju novih kilometara Koridora 5C

Rok otplate je 11 godina, uz četverogodišnje grejs razdoblje

Fena
21.09.2018 15:32

Foto: Fena

Vlada Federacije BiH na sjednici u petak u Mostaru prihvatila je zaduženje Federacije BiH po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta Koridor 5C - Dio 3, u iznosu do 180.000.000 eura.

Sredstva su namijenjena za izgradnju dionica autoceste, po međunarodnim standardima, između Poprikuša i Nemile, dužine 5,1 km, zatim tunela Ivan, dužine oko 2 km, te dionice autoceste između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj, dužine 8,7 km.

Rok otplate zajma je 11 godina, uz četverogodišnje grejs razdoblje, te datumima plaćanja glavnice i kamata 31. marta i 30. septembra svake godine.

U odluci o prihvatanju zaduženja potvrđeno je da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Nacrt ugovora o zajmu između BiH i EBRD-a, Nacrt ugovora o podršci projekta između FBiH i EBRD-a, Nacrt ugovora o implementaciji projekta između JP ''Autoceste FBiH'' i EBRD-a te usaglašeni zapisnik s pregovora.

Sredstva će, na osnovu zajma, biti prenesena ''Autocestama FBiH'', kao krajnjem korisniku i dužniku po ovom kreditnom zaduženju.

U razdoblju provedbe tog projekta, u federalnom budžetu nije potrebno osigurati finansijska sredstva za njegovo dodatno sufinansiranje.

Federalno ministarstvo finansija će s ''Autocestama FBiH'' usaglasiti i sklopiti podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, biti definirani uvjeti vraćanja sredstava.

Za potpisivanje supsidijarnog sporazuma i odgovarajućeg podugovora o zajmu ovlaštena je federalna ministrica finansija, javili su iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

NA VRH