SARAJEVO OSCE predstavio procjenu stanja u vezi s migrantima

Brus Berton: Kroz jačanje institucija smanjiti trgovinu ljudima

Potrebno je više obučenog kadra i prevodilaca, istaknuto je iz OSCE-a

F. MUSTAFIĆ
25.09.2018 11:35

Foto: F. Mustafić

Misija OSCE-a u BiH predstavila je danas na pres-konferenciji procjenu stanja u vezi s migrantima i izbjeglicama.

Kako je kazano, OSCE je izvršio procjenu potrebe migranata tokom prve polovine godine.

Ambasador Brus Berton (Bruce) rekao je da se moraju ojačati kapaciteti najrelevantnijih vladinih tijela kada je u pitanju rad na smanjenju trgovine ljudima.

- Potrebno je više obučenog kadra, prevodilaca koji bi radili s migrantima. Potrebno je unaprijediti i metodu prikupljanja podacima da bi se situacija na terenu bolje pratila - rekao je Berton.

Prema riječima Medžida Lipjankića, iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo je u stalnoj potrazi za donatorima kako bi se osigurale humanitarne potrebe migranata.

Kako se navodi u izvještaju, nevladine organizacije su trenutno glavni pružaoci direktne humanitarne pomoći migrantima i izbjeglicama u cijeloj zemlji. Ovo su prepoznali svi akteri, kao što su Služba za poslove sa strancima, policijska tijela i međunarodne organizacije, koje dosljedno upućuju migrante na adresu NVO-a. Nevladine organizacije su angažirane širom zemlje, u prihvatnim centrima, kao i u mjestima s najvećim brojem migranata i izbjeglica.

Kada se govori o lokalnim upravama, upravljanje situacijom u vezi s migrantima i izbjeglicama varira od mjesta do mjesta. Općenito, nedostatak koordinarcije s drugim nivoima vlasti, kao i samim lokalnim upravama.

Lokalne policijske snage nisu dobile odgovarajuća sredstva i smjernice, te nisu prošli obuku kako bi efikasno odgovorili na slučajeve koji uključuju migrante i izbjeglice, a posebno slučajeve trgovine ljudima ili rodno zasnovanog nasilja.

U prvoj polovini 2018. godine Bosna i Hercegovina je svjedočila drastičnom porastu broja migranata i izbjeglica koji su ušli na njen teritorij: od 237 zabiljženih u januaru do 2.557 zabilježenih u maju i 2.943 u julu. Ukupan broj evidentiranih dolazaka od 1. januara do 31. jula. 2018. godine bio je 10.145 ( u poređenju sa 218 evidentiranih u 2017. godini), od kojih su 175 djeca bez pratnje i djeca odvojena od roditelja ili staratelja.

  • Foto: (Dio izvještaja OSCE-a o migrantima u BiH)

Tagovi

OSCE Migranti
NA VRH