LUKAVAC Ubrzani radovi i tokom vikenda

GIKIL: Projekti ekološki prihvatljivog tretmana otpadnih voda u završnoj fazi

Od ukupno 47 projekata za siguran rad ove kompanije već je završeno njih 14

Avaz.ba
18.11.2018 14:54

GIKIL: Proizvodnja se mora nastaviti neometano

Ubrzane radne aktivnosti u ''Global Ispat koksnoj industriji'' d.o.o. Lukavac (GIKIL) nastavljene su i tokom vikenda. Uprava i radnici su složni: fabrike moraju raditi na način da se proizvodnja odvija neometano te da se paralelno nastavi s realizacijom projekata za siguran i ekološki prihvatljiv rad kompanije.

Pravilan i ekološki prihvatljiv tretman amonijačnih i drugih voda koje izlaze iz procesa postavljen je kao prioritetan zadatak. U krug kompanije stigao je separator ulja i masti s koalescentnim filterom. Separator će biti instaliran na glavnom kanalu otpadnih voda GIKIL-a.

- Zadatak ovoga separatora je da separira, tj. uklanja ulja i masti koje bi eventualno mogle završiti u izlaznom toku, do nivoa koji odgovara vodotokovima druge kategorije – slivno područje rijeke Save (sadržaj ulja do 5 mg/l izlaznog toka). Na separatoru je instaliran alarmni pokazivač nivoa sakupljenog ulja čiji je zadatak da ukaže na potrebu izvlačenja i zbrinjavanja istog i protočno brojilo. Građevinski radovi su u pripremi i u malom su kašnjenju zbog izrade projektne dokumentacije. Građevinske radove će izvoditi firma "Tom-Cat" Tuzla - pojašnjava inžinjer Amir Beganović.  

Osim separatora ulja i masti, na izlazu iz pogona kondenzacije i pogona skladištenja katrana već su instalirana i dva manja separatora, čija je zadaća da prihvate eventualno ispuštene frakcije katrana. Posebne aktivnosti poduzete su na mjestu posljednjeg uzorkovanja amonijačne vode od istražnog tima Tužilaštva Tuzlanskog kantona, gdje se vrši premošćavanje protoka vode od i ka rezervoaru.

Nešto dalje od ovog mjesta vidljivi su i drugi rezultati rada. Riječ je o završenom projektu povrata benzolskih frakcija sa skladišta benzola u recikl, a koje nastaju prilikom separisanja benzola i vode na skladištu.

- Ovo je još jedan projekt koji je rađen prethodnih dana i koji je veoma važan jer se dešavalo ranije da te frakcije ponekad mogu doći u doticaj s kanalom, što je moglo bilo štetno i kreirati neprijatan miris. Sada toga više nema - kazao nam je direktor Koksare Huso Jašarević.

Od ukupno 47 projekata za siguran i ekološki prihvatljiv rad GIKIL-a, već je završeno njih 14. Osim instalacije novih rezervoara, paralelnog rada dvije linije amon-sulfata, projekta odvodnjavanja rezervoara benzola, blok filtera, monitoringa emisija u zrak, kao i otpadnih voda te monitoringa sistema N2O, radovi su aktivno vršeni i na drugim prioritetnim tačkama.

- Završene su i popravke na projektima elektrofilera koksnog plina, završeni su radovi na amonijačnim ispiračima, izvršen je remont i zamjena pumpe za orošavanje baterije, nakon čega su odmah nastavljeni i drugi radovi - kazao je izvršni direktor Suad Imamović te dodao da u GIKIL-u ima još mnogo posla, ali i bezrezervne spremnosti da se dodatno radi i ulaže ukoliko se GIKIL-u da zaslužena šansa.

Tagovi

GIKIL Voda
NA VRH