SASTANAK Agencija za privatizaciju FBiH

Bekrić i Del Vechio o rješenju imovinskopravnih pitanja BiH i Republike Hrvatske

Ambasador RH potencirao zaključivanje bilateralnog sporazuma između dvije države, kojim bi se trajno i na kvalitetan način riješili ovi odnosi

Avaz.ba

Na kvalitetan način riješili imovinske odnose

Foto: Arhiv - Ilustracija


Direktor Agencije za privatizaciju u FBiH Amer Bekrić i zamjenik direktora Drago Vrbić danas su u Agenciji za privatizaciju FBiH primili ambasadora Republike Hrvatske u BiH Ivana Del Vechija i njegove saradnike Nives Tiganj i Hrvoja Ambreuša.

Na ovom sastanku je razgovarano o javnom pozivu za podnošenje ponuda u zakup nekretnina broj: 1/2018-S, raspisanog na osnovu Zakona o upravljanju državnom imovinom Republike Hrvatske, a koji između ostalog obuhvata i nekretnine koje se vode u Centralnom registru stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansa, i to: odmaralište "Valter Perić" Gradac, odmaralište "Vila Bosanka" Gradac, odmaralište HIT Podaca (Mostar), odmaralište "Đuro Salaj" Gradac, procijenjene vrijednosti više od deset miliona maraka, te šest nekretnina na koje pravo raspolaganja imaju Grad Mostar i sindikati. 

Bekrić je naglasio da, u skladu za zakonima FBiH i odlukom o obavezi zaštite državne imovine, finansijskih potraživanja i dugovanja pravnih osoba iz BiH u drugim državama bivše SFRJ, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, kao specijalizirana organizacija FBiH, vrši radnje u vezi sa zaštitom stvari, prava i obaveza iz pasivnog podbilansnog preduzeća i banaka sa sjedištem u FBiH.  

Bekrić je naglasio da se u postupku povrata i zaštite imovine Agencija susreće s otvorenim opstrukcijama, uprkos činjenici da se Okvirnim sporazumom o pitanjima sukcesije Aneks G regulira da su države sljednice dužne osigurati za pokretnu i nepokretnu imovinu građana ili pravnih osoba sva prava koja su imali dan 31. decembar 1990. godine.

Ambasador Del Vechio je prenio viđenje Republike Hrvatske o ovom pitanju i potencirao zaključivanje bilateralnog sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kojim bi se trajno i na kvalitetan način riješili imovinskopravni odnosi. 

Ambasador Del Vechio naglasio je da postoji imovina Republike Hrvatske koja se nalazi u BiH, a koja još nije vraćena ranijim vlasnicima.  

NA VRH

Podijeli članak na