SARAJEVO Za novo rukovodstvo glasala 22 zastupnika

Konaković novi predsjedavajući Skupštine KS

Funkciju dopredsjedavajućih obavljat će Vibor Handžić, Danijela Kristić i Smiljana Viteškić

A. T.- K. Ke.
28.11.2018 10:26

Novoizabrano rukovodstvo

Foto: K.Kešmer

12.05

Nakon pauze zastupnik Elmedin Konaković kazao je da je on izabran za predsjedavajućeg Skupštine KS te da će funkciju dopredsjedavajućih obavljati Vibor Handžić, Danijela Kristić i Smiljana Viteškić.

Zasjedanje je prekinuto zbog nemogućnosti izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

11.56

Nakon što su formirani klubovi Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih, predložena su imena kandidata za predsjedavajućeg Skupštine KS.

U ime Kluba Hrvata za predsjedavajuću Skupštine predložena je Danijela Kristić (Narod i pravda), iz Kluba Srba Smiljana Viteškić (SDA), dok je iz Kluba ostalih predložen Vibor Handžić (Naša stranka). Elmedin Konaković (Narod i pravda) predložen je u ime Kluba Bošnjaka. 

Nakon što je saopćeno da je Smiljana Viteškić jedan od kandidata, postalo je jasno zašto je SDA insistirala da se o rukovodstvu glasa u paketu, jer ona, vjerovatno, ne bi dobila podršku većine za imenovanje.

Ipak, Konaković je kazao da će učiniti presedan i glasati kako nikad nisu glasali u Skupštini KS. 

Za ovakvo rukovodstvo glasala su 22 zastupnika, jedan je bio protiv, a osam suzdržanih. Osam suzdržanih su zastupnici SDA. Zanimljivo je da oni ovakvim glasanjem nisu podržali ni svoju kandidatkinju - Smiljanu Viteškić.

Konaković je takav potez SDA protumačio kao nepoštivanje volje klubova naroda.

Nalon toga, predsjedavajuća Babić je zatražila pauzu na kojoj će se odlučiti ko će obnašati funkciju predsjedavajućeg naredne četiri godine.

11.35  

U Skupštini KS trenutno je pauza koju je zatražio zastupnik Elmedin Konaković nakon što su se zastupnici sukobili oko načina imenovanja rukovodstva. Zastupnici SDA tvrde da se moraju imenovati i predsjedavajući i dopredsjedavajući istovremeno, odnosno u paketu, dok ostali zastupnici smatraju da se o tome treba odvojeno glasati.

U ime Kluba Bošnjaka zastupnica Amra Junuzović–Kaljić za predsjedavajućeg Skupštine KS predložila je Elmedina Konakovića. 

10.54

Ana Babić, predsjedavajuća Skupštine KS, na početku sjednice kazala je da su dostavljene odluke CIK-a za liste kandidata NBL-a i SDA, čime im je dodijeljen poslanički mandat. 

S obzirom na to da su se Semir Efendić i Ibrahim Hadžibajrić odrekli mandata, njihovo mjesto su preuzeli Samra Ćosović-Hajdarević (SDA) i Fahrudin Pecikoza (NBL). 

Po preuzimanju mandata položili su i svečanu zakletvu. Nakon toga predsjedavajuća Babić zatražila je polusatnu pauzu da bi klubovi Bošnjaka, Srba, Hrvata i ostalih održali svoje konstituirajuće sjednice. 

10.26

U Sarajevu je počela konstituirajuća sjednica Skupštine KS. 

Konstituiranje klubova naroda i Kluba ostalih u Skupštini jedna je od tačaka dnevnog reda. Zastupnici će potvrditi i prijedlog kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Sarajevskog kantona.

Očekuje se da će za predsjedavajućeg biti izabran Elmedin Konaković (Narod i pravda).

Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBIH također je predviđen dnevnim redom.

NA VRH