REAKCIJE Almin Škrijelj, predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH

Odlukom odbranjeni država, čast Armije RBiH i ponos porodica koje su nekog izgubile u ratu

To je dokaz da je Armija RBiH poštovala odredbe međunarodnog humanitarnog prava, Ženevske konvencije i branila ovu državu

M.R.S.
30.11.2018 14:55

Škrijelj: Presretan sam

Almin Škrijelj, predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH, kazao je da je bio presretan nakon što je od nas čuo i potom pročitao vijest da je Orić pravomoćno oslobođen.

- To je dokaz da je Armija RBiH poštovala odredbe međunarodnog humanitarnog prava, Ženevske konvencije i branila ovu državu. Pripadnici Armije su učinili sve da odbrane narod poštujući pravila i običaje ratovanja. Ovakvom sudskom odlukom odbranile su se država, čast Armije RBiH i ponos svih porodica koje su nekoga izgubile u proteklom ratu – istakao je Škrijelj.

NA VRH