PORUKE Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Čibukčić: Za 10 mjeseci će biti izabrani izvođači radova izgradnje toplovoda Kakanj – Sarajevo

E. T.
03.12.2018 12:54

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH finansirao je izradu projektno–tehničke dokumentacije i istražnih radova, a "Elektroprivreda BiH" je raspisala konkurs i izabrala izvođače za taj postupak koji je u toku. 

- Prema posljednjim informacijama iz "Elektroprivrede BiH", to bi trebalo biti završeno za 10 mjeseci. Važno je napomenuti, kada je u pitanju zagađenje čak 6 miliona tona CO2 i 1.260 tona sumpor dioksida, manje će se manje ispuštati 30-40% zagađenja koje imamo, a ako idemo na sljedeći korak, a to je da taj sistem dovođenja toplinske energije ovdje u Sarajevo individualna ložišta koja su izvorišta zagađenja povežemo, to će biti više nego uspješna stvar - kazao je za „Avaz“ Fuad Čibukčić, direktor Fonda.  

- Nakon toga će biti raspisan javni poziv i izabrani izvođači radova. Inače, jedan od ključnih načina smanjenja aerozagađenja je proširenje mreže daljinskog zagrijavanja. Dakle, što više priključiti domaćinstva na ovu mrežu jeftinog i ekološki prihvatljivog grijanja, a to je upravo ono što mi stalno ponavljamo, da se cijela naselja u Sarajevu priključe na toplovod Kakanj – Sarajevo i time pogasimo ova ložišta, koja i jesu jedan od najvećih zagađivača – dodaje Čibukčić. 

NA VRH