SARAJEVO Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova

Vijeće ministara BiH kontinuirano podržava kulturu i sport

Usvojili Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija 2019. - 2021.

Fena
03.12.2018 17:25

Sa sjednice VMBiH u Sarajevu

Foto: Fena

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (VM BiH) na prijedlog Ministarstva civilnih poslova donijelo je danas na sjednici u Sarajevu pojedinačne odluke o dodjeli sredstava iz tekućeg granta za 2018. godinu za projekte iz oblasti kulture i sporta.

Tako je osigurano 390.000 KM za "Međunarodnu kulturnu saradnju", 117.000 KM za "Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH", 1.352.000 KM za "Sufinansiranje sportskih manifestacija" i 440.000 KM za "Programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2018. godinu.

Podrška sajamskim manifestacijama u BiH

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izboru sajamskih i drugih manifestacija i aktivnosti u zemlji i iznosu dodijeljenih grant sredstava u svrhu promocije domaće proizvodnje u 2018. godini, te dalo saglasnost ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da donese tu odluku.

Odlukom je sa ukupno 400.000 KM u rasponu od četiri do 75.000 KM podržano 28 sajamskih i drugih manifestacija kao što su sajmovi u Banjoj Luci, Bijeljini, Bratuncu, Distriktu Brčko, Čitluku, Goraždu, Gradačcu, Bosanskoj Dubici, Modriči, Mostaru, Rogatici, Sarajevu, Tešnju, Zenici i Žepču.

Usvojen program javnih investicija

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija 2019. - 2021. kao podršku Vijeću ministara i bh. institucijama za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka.

Program, koji je izradilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, predstavlja instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje budžetskih sredstava i pruža kvalitetniji pristup stranim izvorima finansiranja.

Također, Program služi i kao osnova za izradu Kapitalnih rashoda institucija BiH, koji sadrži pregled kapitalnih projekata koji će biti realizirani u narednom planskom periodu.

Program za period 2019. - 2021. sadrži podatke o ukupno 268 projekata, vrijednosti oko 1,95 milijardi KM. Od toga se 1,2 milijarde KM odnosi na 151 projekt u implementaciji, 13,18 miliona KM na 11 odobrenih projekata te 679,06 miliona KM na 106 kandidiranih projekata.

Od ukupne vrijednosti svih projekata 1,6 milijardi KM odnosi se na ulaganja u kapitalne projekte, a 345,40 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte.

Prihvat bh. državljana po osnovu sporazuma o readmisiji

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o prihvatu i integraciji bh. državljana koji se vraćaju u BiH po osnovu Sporazuma o readmisiji za prošlu godinu u kojem je navedeno da je na osnovu tog sporazuma vraćeno 1.485 osoba.

Što se tiče socijalne strukture, radi se uglavnom o osobama iz najranjivijih socijalnih kategorija, a za njih 966 nije poznato mjesto rođenja, kao ni mjesto posljednjeg prebivališta.

U dva slučaja radilo se o djeci bez roditeljskog staranja, dok je pet osoba zatražilo smještaj u Readmisionom centru u Mostaru.

Vijeće ministara BiH je zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da razvija i unapređuje sistem koordinacije između svih involviranih institucija i organizacija, te o napretku u ovoj problematici periodično izvještava Vijeće ministara BiH i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Sporazum o ekonomskoj saradnji s Albanijom

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije s ciljem razvijanja ekonomskih veza te omogućavanjem zajedničkog nastupa na trećim tržištima i poticanjem saradnje privrednika.

U ostvarivanju ovih ciljeva dvije vlade će promovirati saradnju institucija, poticati i poboljšati razmjenu ekonomskih informacija, poticati kontakte privrednika i investicione aktivnosti, te promovirati saradnju na međunarodnom nivou u pitanjima od zajedničkog interesa.

Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da dostavi Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika odredi ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Završetak izgradnje Agencije za školovanje i stručno usavršavanje

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju sredstava za završetak projekta izgradnje i opremanja objekta za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Ovom odlukom odobravaju se sredstava za završetak Projekta izgradnje i opremanja objekata za trajni smještaj Agencije za period od 2016. do 2019. godine, u iznosu 3.991.754 KM iz opće potrošnje.

Za provođenje Odluke zadužuju se Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Ministarstvo finansija i trezora BiH, a Agencija je dužna Vijeću ministara BiH podnijeti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Aneks ugovora s Ambasadom SAD

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o prijedlogu aneksa ugovora o zakupu sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu i dalo saglasnost Ministarstvu vanjskih poslova BiH da zaključi Aneks Ugovora.

Njime se omogućava Ambasadi SAD da izvrši odgovarajuće građevinske radove na ranijem objektu da bi se on osposobio za potrebe rezidencije ambasadora.

Ugovor je potpisan 17. maja 1994. godine na 50 godina, s mogućnošću produženja za dva daljnja perioda od 50 godina, ukupno 150 godina, saopćeno je danas iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

NA VRH