ALARMANTNO Operativni štab Vlade KS donio odluku koja odmah stupa na snagu

Zbog zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo proglašena epizoda "Upozorenje"

Upozorava se stanovništvo da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka

Avaz.ba
04.12.2018 19:27

S večerašnje sjednice

Foto: Press

Zbog povećanih koncentracija čestičnih tvari u zraku PM10, u Kantonu Sarajevo proglašena je druga epizoda – "Upozorenje". Odluku o proglašenju ove epizode, uz primjenu mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS, donio je Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo na večerašnjoj sjednici. 

S obzirom na najave o stabilnim vremenskim prilikama za Kanton Sarajevo u naredna 24 sata, zbog kojih se očekuje daljnji porast koncentracija navedenog polutanta u zraku, proglašena je ova epizoda uz primjenu sljedećih mjera:

-Ograničiti rad postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage jače od 50kW koja koriste čvrsta goriva i lož-ulja u smislu smanjenja temperature za minimalno 3 stepena, promjeniti energent za produkciju toplote prelaskom na ekološki prihvatljivije, u skladu s raspoloživim mogućnostima, ograničiti broj radnih sati ili na drugi način, uz pojačan inspekcijski nadzor.

-Upozoravaju se sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 1 MW koja koriste prirodni plin, da spuste temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2 stepena.

-Osigurati protok motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama, na potezu Baščaršija - Ilidža u oba smjera, i na južnoj gradskoj zaobilaznici.

-Zabranjuje se izvođenje grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Osim ovih mjera, na snazi su i sljedeće mjere iz Prve epizode Plana "Pripravnost":

-Intenzivirati aktivnosti komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica koji vrše redovno (mehaničko čišćenje i pranje cesta), kao i zimsko održavanje cesta uz upotrebu "mokrog postupka", radi smanjenja emisija prašine.

-Pozivaju se pravna lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena, kako bi se doprinijelo rasterećenju kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica.

-Zabranjuje se kretanje automobila (na potezu Baščaršija – Ilidža u oba smjera) čiji benzinski motori imaju normu EURO1 ili manju i dizel-motori normu EURO3 ili manju, uz pojačane kontrole organa MUP-a. Ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prijevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila s diplomatskim tablicama i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, Hitne pomoći i vatrogasaca), taksi vozila, električnih vozila i vozila na plin.

-Zabranjuje se saobraćaj za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa viša 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića s preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja. Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Ovo se ne odnosi na vozila javnog gradskog prijevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila hitnih intervencija i dostavna vozila za prehrambene proizvode. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste.

-Upozoravaju se pravna i fizička lica da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima. U slučaju sumnje na takva nedozvoljena postupanja prijave uputiti na eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br. 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona.

-Upozorava se stanovništvo da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka.

-Apelira se na vozače da racionalno i odgovorno koriste privatne automobile.

-Pojačava se inspekcijski nadzor nad gradilištima.

-Upozoravaju se rizične grupe stanovništva da smanje kretanje na otvorenom.

Ova odluka, zajedno s mjerama, stupa na snagu danom donošenja.

NA VRH