SARAJEVO Zakon o porezu na nekretnine i porezu na naslijeđe i poklone

Od 1. januara na snazi nova pravila o plaćanju poreza

Zakon je usvojen u Skupštini Kantona Sarajevo u junu 2018. godine

Avaz.ba

Foto: Arhiv


U Kantonu Sarajevo od 1. januara počet će primjena novog Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone. Ovaj zakon donosi brojne promjene, a najviše se tiču povećanja procenta poreza na neke kategorije, ali i uvođenja pojedinih olakšica.

Zakon je usvojen u Skupštini Kantona Sarajevo u junu 2018. godine, a njegova primjena počinje s prvim danom 2019. godine.

Bitna promjena, odnosno rast poreza od 1. januara 2019. godine odnosi se na član 21., odnosno na porez na naslijeđe koji će se plaćati po stopi od osam posto te na porez na poklone koji će se plaćati po stopi od 10 posto.

Ovog poreza bit će oslobođeni nasljednici prvog nasljednog reda, bračni partner kada nasljeđuje u drugom nasljednom redu, roditelji ostavioca i kada nasljeđuju djeca bez oba roditelja ako se nalaze na redovnom školovanju.

Izuzet je porez na promet nekretnina po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju i plaća se po stopi od deset posto (do tri godine izdržavanja), osam posto (tri do četiri godine izdržavanja), šest posto (od četiri do pet godina izdržavanja), četiri posto (od pet do šest godina izdržavanja), dva posto (od šest do sedam godina izdržavanja), dok porez ne plaća osoba koja je izdržavala vlasnika sedam i više godina.

Ono što je najvažnije za mlade bračne parove koji žele kupiti stan je da će biti oslobođeni plaćanja dijela poreza.

- Porez na promet nekretnina ne plaća se kada državljanin Bosne i Hercegovine do 38 godina starosti, koji ima prebivalište na području Kantona, koji nema nekretnine u svom vlasništvu, prvi put kupuje stan ili kuću kojom rješava svoje stambeno pitanje, i to za površinu do 30 m2 za prvog člana domaćinstva, a za svakog narednog člana domaćinstva uvećava se za 15 m2, a kojima se smatraju bračni drug i njihova maloljetna djeca - piše u članu 15.

To znači da će mladi bračni par biti oslobođen plaćanja prvih 45 kvadrata svoje nekretnine, da će par s jednim djetetom biti oslobođen prvih 60 kvadrata svoje buduće nekretnine i tako dalje. Ukoliko su nekretnine veće površine od zbira uvaženih kvadrata u odnosu na broj članova domaćinstva, razlika će se uzeti kao osnova za standardni porez od pet posto.

Kao i prije, porodice šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca za vrijeme oružane agresije na BiH, a rješavaju svoje stambeno pitanje prvi put kupovinom stana ili kuće, također su oslobođeni plaćanja poreza.

Čitav tekst Zakona možete pročitati ovdje.

NA VRH

Podijeli članak na