SJEDNICE Na dnevnom redu i Nacrt zakona o prijavljivanju

Skupština Kantona Sarajevo sutra o ukidanju 580 KM paušala zastupnicima

Fena
22.01.2019 09:44

S prijašnjih sjednica

Foto: Arhiv

Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, kojim se ukida 580 KM paušala profesionalnim zastupnicima, bit će razmatran na sjednici Skupštine KS koja je zakazana za sutra.

Na dnevnom redu sjednice je i Nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih zvaničnika, kojim se određuje kaznu do 20.000 KM za one javne dužnosnike koji ne podnesu prijavu o imovinskom stanju.

Ta sankcija se odnosi i na izabrane dužnosnike koji podnesu nepotpunu prijavu ili u toku godine ne prijave izmjenu imovinskog stanja.

Na ovoj skupštinskoj sjednici će se naći i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu kantonalnih javnih komunalnih preduzeća "Vodovod i kanalizacija", "Rad", "Pokop", "Tržnice-pijace", "Toplane Sarajevo", "Sarajevogas", "Park" i "Gras".

Na dnevnom redu su i izvještaji o poslovanju za 2017. godinu Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo - šume", Centra "Skenderija", ZOI '84, "Veterinarske stanice” te "Poljoprivrednog dobra Butmir".

Zastupnici će razmatrati i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", Psihijatrijske bolnice, Apoteka Sarajevo, Doma zdravlja, Zavoda za bolesti ovisnosti, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za medicinu rada, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavoda za zaštitu zdravlja studenata, Zavoda za sportsku medicinu, Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova te Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Na sjednici će biti razmatrani i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival, Muzeja Sarajeva, Historijskog arhiva Sarajevo, Muzeja "Alija Izetbegović", Centra za kulturu, Kamernog teatra '55, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći te Televizije Kantona Sarajevo.

NA VRH