POLITIKA Na današnjoj sjednici

Skupština KS dala saglasnost za izgradnju sportsko-rekreativnog centra s Općinom Novi Grad

Podršku većine zastupnika nije dobio Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju

Fena
23.01.2019 22:38

Skupština Kantona Sarajevo: Sutra nastavak sjednice

Skupština Kantona Sarajevo je u nastavku sjednice donijela odluku o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o zajedničkoj izgradnji kompleksa objekata, sportsko-rekreativni centar sa otvorenim bazenom i pratećim sadržajem i platformom iznad rijeke Dobrinje, između KS-a i Općine Novi Grad Sarajevo.

Usvojeni su i Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo zbog isteka mandata, te Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova ovog javnog preduzeća.

Podršku većine zastupnika nije dobio Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2017. godinu.

Zastupnici su također danas na sjednici dali saglasnost za zaključenje Anexa br.1 na osnovni Ugovor o zakupu poslovnog prostora između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba") kao zakupca.

Cilj je, kako je istaknuto, pronalaskom adekvatnog rješenja za zgradu Doma u Nahorevu odgovoriti minimalnim uslovima neophodnim za funkcionisanje ustanove.

Na današnjoj sjednici je predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković podsjetio zastupnike da je CIK na sjednici 10. januara donio odluku o prestanku mandata zastupnicima Mirvadu Kuriću iz stranke SBB i Edinu Forti iz Naše stranke, a mandat je dodijeljen kandidatima sa listi ovih stranaka Bilseni Šahman i Elvisu Vreti koji su položili svečanu zakletvu.

Konaković je najavio da će sjednica biti nastavljena sutra.

NA VRH